Baza wiedzy

Szanowni Państwo – mając dogłębną wiedzę w zakresie problemów związanych z oczyszczaniem ścieków socjalno-bytowych, pochodzących z gospodarstw domowych, chętnie podzielimy się z Państwem tymi wiadomościami. W tym dziale możecie Państwo przeczytać artykuły (przygotowane przez naszych ekspertów) na tematy związane z przydomowymi oczyszczalniami ścieków oraz szambami ekologicznymi. Zapraszamy do lektury.

1. Dlaczego laminaty poliestrowo-szklane są dobrym materiałem do budowy zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb szczelnych?

Jedną z najważniejszych cech charakterystycznych zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szamb szczelnych powinna być wytrzymałość (ważna ze względu na siłę nacisku warstw ziemi na zbiornik). Materiał, z którego są wykonane powinien również gwarantować szczelność zbiorników. Dzięki temu żadne szkodliwe substancje nie wydostaną się na zewnątrz, a wody gruntowe nie będą przesączać się do wnętrza zbiornika – co, zwłaszcza w przypadku szamb, może prowadzić do ich przedwczesnego zapełnienia. W takim wypadku laminat poliestrowo-szklany z pewnością należy do najlepszych rozwiązań.

Jest to rodzaj kompozytu, który powstał na skutek połączenia włókna szklanego z żywicą poliestrową, czyli dwóch materiałów o zupełnie różnych cechach mechanicznych, technologicznych i fizycznych. Włókno szklane pełni tutaj rolę składnika wzmacniającego (tzw. zbrojenie). Jego zastosowanie może spowodować nawet 5-krotne zwiększenie parametrów wytrzymałościowych produktu końcowego. Natomiast żywica poliestrowa jest wykorzystywana w procesie produkcji laminatu jako rodzaj wypełnienia (lepiszcza). Jest to substancja, która w formie pierwotnej jest roztworem poliestru w monomerze.
Tworzywo powstałe z połączenia tak różnych materiałów posiada kilka charakterystycznych właściwości, które okazują się niezwykle istotne w przypadku produkcji zbiorników przydomowych oczyszczalni, czy też szamb szczelnych. Przede wszystkim jest to:

 • wysoka twardość powierzchni – Gwarantuje to również wysoką wytrzymałość całego zbiornika mimo cienkich ścian;
 • wysoka wytrzymałość mechaniczna – zbiornik jest więc szczelny i bardziej odporny na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne;
 • jest niezwykle lekki, w porównaniu z wieloma innymi materiałami – dzięki temu można samodzielnie przetransportować i rozładować urządzenie bez potrzeby wynajmowania ciężkiego sprzętu;
 • odporność na warunki atmosferyczne oraz środki chemiczne;
 • odporność na korozję.

Ze względu na swoją charakterystykę laminat poliestrowo-szklany znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle. Z powodu swojej wytrzymałości wykorzystywany jest nie tylko przy produkcji zbiorników przydomowych oczyszczalni ścieków, ale także różnych artykułów sportowych oraz elementów konstrukcyjnych jachtów, łodzi lub samochodów.

2. Czym różni się oczyszczalnia ekologiczna typu EKO-ODR od oczyszczalni biologicznej typu EKO-BIO?

Zasada działania oczyszczalni ekologicznych typu EKO-ODR oraz oczyszczalni biologicznych typu EKO-BIO jest bardzo podobna. W obu oczyszczanie ścieków odbywa się w dwóch zasadniczych etapach: beztlenowym (denitryfikacja) i tlenowym (nitryfikacja). Oba urządzenia są również całkowicie ekologiczne i bezpieczne dla środowiska, co potwierdzają liczne regularnie przeprowadzane w niezależnych laboratoriach badania. W czasie ich pracy nie wydostają się na zewnątrz żadne szkodliwe substancje.

Różnią się one głównie budową, co jest związane z ich szczegółowymi zasadami funkcjonowania. W przypadku EKO-BIO obie fazy zachodzą w różnych komorach jednego zbiornika. Zaś w EKO-ODR, każdy z etapów ma miejsce w oddzielnej sekcji. Pierwsza z nich to zbiornik gnilny, który pełni podobną funkcję jak komora denitryfikacji w oczyszczalni EKO-BIO. Natomiast oczyszczanie tlenowe odbywa się w oczyszczalni EKO-ODR na drenażu rozsączającym. Długość drenów powinna być proporcjonalna do ilości ścieków produkowanych przez dane gospodarstwo domowe oraz przepuszczalności gruntu.
Taka budowa przekłada się oczywiście na ilość miejsca niezbędnego do montażu każdego z tych urządzeń. Oczyszczalnia biologiczna wymaga dużo mniejszej powierzchni niż oczyszczalnia ekologiczna.

Z drugiej strony koszty eksploatacji EKO-ODR są nieco niższe. Do swego działania nie wymaga ona prądu, więc użytkownik musi jedynie pamiętać o wybraniu osadu (raz na 12 miesięcy), wyczyszczeniu filtra (raz na pół roku) oraz o aplikacji biopreparatów w celu uzupełnienia bakterii (średnio raz na 14 dni). W przypadku EKO-BIO dochodzi koszt energii elektrycznej. Dodatkowo osad musi być wybierany częściej, bo raz na 9 miesięcy.

Warto również wiedzieć, że tradycyjne oczyszczalnie ekologiczne wymagają specyficznych warunków gruntowych ze względu na montaż drenażu rozsączającego. Gdy mamy do czynienia z wyjątkowo trudnymi warunkami terenowymi, bardziej odpowiednia jest oczyszczalnia biologiczna typu EKO-BIO. Sprawdza się ona świetnie zarówno na gruntach o bardzo niskiej przepuszczalności, jak i przy wysokim poziomie wód podskórnych/gruntowych.

3. Planując budowę oczyszczalni ścieków – jakie należy zachować minimalne odległości?

Zanim przystąpimy do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, należy najpierw dokładnie zaplanować gdzie będziemy chcieli ją zamontować. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę warunki terenowe (rodzaj gleby, wodoprzepuszczalność) – od tego zależy wybór odpowiedniego rodzaju oczyszczalni. Wybór miejsca jest także niezwykle istotny ze względu na szereg różnego rodzaju obowiązujących minimalnych odległości. Niektóre z nich są określone w odpowiednich przepisach prawnych, a innych powinno się przestrzegać ze względu na funkcjonalność samego urządzenia. Efektem nie dostosowania się może być nieprawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni.

Po pierwsze należy wybrać takie miejsce, aby oczyszczalnia znajdowała się w odległości minimum:

 • 3 m. od drzew i dużych krzewów,
 • 2 m. od granicy działki, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego,
 • 15 m. od studni (dla zbiornika oczyszczalni) oraz 30 m. od punktu gdzie oczyszczone ścieki wprowadzane są do gruntu (np.: od poletka rozsączającego, studni chłonnej lub tunelu rozsączającego),
 • 1,5 m. od wodociągów i rurociągów gazowych,
 • 0,8 m. od kabli energetycznych,
 • 0,5 m. od kabli telekomunikacyjnych.

Jeżeli zdecydujemy się na oczyszczalnię, której jednym z elementów jest drenaż rozsączający, trzeba pamiętać o kilku istotnych parametrach:

 • Planując głębokość wykopów pod drenaż trzeba wziąć pod uwagę maksymalny (w roku) poziom wód gruntowych. Drenaż powinien być przynajmniej 150 cm płycej niż najwyższy poziom wód gruntowych. Dla uzyskania odpowiedniej wymaganej odległości można stosować nasyp (tzw. kopiec);
 • Minimalne zagłębienie drenażu w gruncie powinno wynosić 60 cm.;
 • Wykopy na poszczególne nitki drenażu mają przeważnie szerokość 50 cm., ale można tą wartość zmniejszyć do 30-40 cm. (dla gruntów bardzo dobrze przepuszczalnych);
 • Odległości między rurami wynoszą przeważnie od 1,5 do 2 m., zaś ich maksymalne zagłębienie w gruncie to 1-1,3 m.;
 • Długość poszczególnych nitek drenażu powinna być proporcjonalna do ilości ścieków wytwarzanych przez dane gospodarstwo domowe oraz przepuszczalności gruntu. Pojedyncza nitka drenażu nie powinna być dłuższa niż 25 m. Przy dłuższych nitkach istnieje możliwość, że oczyszczalnia nie będzie prawidłowo funkcjonować. Ścieki mogą nie dopływać do końców rur. Poza tym może również wystąpić problem z przepływem powietrza przez rury. Przy bardzo długich rurociągach istnieje możliwość, że tzw. „ciąg kominowy” będzie zbyt słaby. Natomiast zalecana minimalna długość to
  6-8 m.

4. Jaka oczyszczalnia na jaki grunt, czyli odwieczny dylemat: „oczyszczalnia biologiczna, czy oczyszczalnia ekologiczna”?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna być za każdym razem dobierana w sposób indywidualny. Wybór odpowiedniej oczyszczalni ścieków jest niezwykle istotny. Jednym z najważniejszych czynników jest charakterystyka gruntów na terenie, gdzie planujemy montaż oczyszczalni. Zawsze należy więc uzyskać odpowiednią wiedzę. Można to zrobić:

 • wykonując wiercenia geologiczne. Dostarczą nam one wielu danych, których interpretacją powinien się zająć specjalista,
 • wykonując samodzielnie tzw. test perkolacyjny. Przy czym należy pamiętać, że jest to metoda znacznie mniej dokładna.

Szczególne znaczenie ma tutaj rodzaj gleby oraz jej stopień przepuszczalności wody. Od tego zależy czy będzie można wykorzystać grunt do przeprowadzenia drugiego, tlenowego etapu oczyszczania ścieków (oczyszczalnie EKO-ODR).

W zależności od charakterystycznych właściwości posiadanych przez nas gruntów istnieją następujące opcje montażu oczyszczalni:

 • Na glebach, które dobrze przepuszczają wodę i przy niskim poziomie wód podskórnych (czyli głównie piaski oraz grunty mieszane z dominacją gleb piaszczystych) możliwe jest zastosowanie opcji z drenażem rozsączającym (EKO-ODR i EKO-BIO) lub tunelem rozsączającym (tylko EKO-BIO), czyli oczyszczalni biologicznej typu EKO-BIO lub ekologicznej EKO-ODR. Właściwości takich gruntów gwarantują, niezbędny w procesie oczyszczania, odpowiednio długi przepływ dla EKO-ODR, oraz możliwość skutecznego wprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu w przypadku EKO-BIO.
 • Na glebach, które bardzo dobrze przepuszczają wodę, a wody podskórne znajdują się nie płycej niż na 2,5 m. pod poziomem gruntu, jak również na gruntach ciężkich, nieprzepuszczalnych z poziomem wód podskórnych mieszczącym się w przedziale 2,5 – 5 m. pod poziomem terenu – znakomicie sprawdzi się oczyszczalnia EKO-BIO z opcją odprowadzenia oczyszczonych ścieków do studni chłonnej.
 • W skrajnie trudnych warunkach z pewnością sprawdzi się oczyszczalnia EKO-BIO z przepompownią w nasypie (kopcu). Takie rozwiązanie ma zastosowanie nawet w przypadku, gdy woda „stoi na gruncie”.