Najpopularniejsze rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osób, których posesje nie są przyłączone do sieci kanalizacyjnej. Tego typu rozwiązania są niemal całkowicie bezobsługowe, tanie w eksploatacji i przyjazne środowisku. Przedstawiamy poszczególne modele przydomowych oczyszczalni ścieków oraz omawiamy ich wady i zalety.


Jakie wyróżniamy modele przydomowych oczyszczalni ścieków?

To, jaki model przydomowej oczyszczalni ścieków sprawdzi się w przypadku danej zabudowy, zależy przede wszystkim od jej charakteru, liczby mieszkańców, wielkości działki czy rodzaju występującego na niej gruntu. Wyróżniamy:

  • przydomowe oczyszczalnie z drenażem rozsączającym – najstarsze modele, które montowane są w Polsce od lat 90. XX wieku. Składają się na nie: osadnik gnilny oraz system rozsączający. Pierwszy element odpowiada za wstępne oczyszczanie, drugi – za właściwe. Drenażowe oczyszczalnie ścieków są tanie, mało awaryjne i proste w obsłudze. Tego typu rozwiązania zajmują jednak dużo miejsca (klasyczny drenaż zajmuje ok. 40 m2) i mogą być montowane jedynie na glebach dobrze lub średnio przepuszczalnych;
  • przydomowe oczyszczalnie roślinne – nazywane również oczyszczalniami hydrobotanicznymi lub naturalnymi. Do oczyszczania ścieków wykorzystują, naturalnie występujące w korzeniach roślin, bakterie. Tego typu rozwiązania podnoszą walory estetyczne działki, są łatwe w budowie i pozwalają na osiągnięcie II stopnia czystości wody. Niestety oczyszczalnie roślinne wymagają dużej powierzchni montażowej i są stosunkowo drogie;
  • oczyszczalnie z filtrem piaskowym lub żwirowym – w przeciwieństwie do klasycznych oczyszczalni z drenażem rozsączającym, mogą być montowane na działkach, na których występuje słabo przepuszczalna gleba. Dzięki nim możliwe jest częściowe odzyskanie ścieków.

Jak duża powinna być przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Wielkość przydomowej oczyszczalni ścieków dobiera się indywidualnie, w oparciu o ilość ścieków, która powstaje w danym gospodarstwie domowym. Szacuje się, że dorosła osoba zużywa w trakcie jednej doby ok. 150 l wody. Wielkość powinna więc odpowiadać ilości, którą zużywają wszyscy domownicy.