Biologiczne oczyszczanie ścieków – nasze nagrody

Firma EKO-BIO z Łodzi nieustannie dba o najwyższy standard biologicznego oczyszczania ścieków. Nasze oczyszczalnie biologiczne zyskały uznanie nie tylko wśród szerokiego grona zadowolonych Klientów, ale też w środowiskach branżowych. Najlepszym tego świadectwem są otrzymane nagrody, laury i wyróżnienia.

Poniżej znajdą Państwo listę najważniejszych nagród otrzymanych przez nasze produkty. To kolejny dowód tego, że jesteśmy partnerem godnym zaufania, a oferowane przez nas rozwiązania gwarantują najwyższą jakość użytkowania.

jakość roku
eko jakość produktu

Certyfikaty dla firm przyznawane są wyłącznie przedsiębiorcom, którzy nie zalegają z opłatami wobec ZUS i US. Trzeci etap weryfikacji zakłada audyt przeprowadzony przez ekspertów Fundacji Qualitas. Audyt jest prowadzony osobno dla każdej z kategorii i bez wyjątków. Najwyższa jakość musi zostać potwierdzona przez niezależny organ, gdyż wręczanie certyfikatu nie może bazować na samoocenie. Ostatni, czwarty etap to poddanie się społecznej weryfikacji.

EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® to największy w Polsce Certyfikat promujący jakość.

Godło Certyfikatu to prestiż, nobilitacja i przede wszystkim wyróżnienie projakościowych dążeń firm i przedsiębiorstw działających w naszym kraju.

Certyfikat ma charakter otwarty i jest skierowany do wszystkich podmiotów zainteresowanych potwierdzeniem jakości swoich produktów, usług oraz działań na rzecz ekologii i innowacyjności.

jakość produktu medal
nagroda eko inspiracja

Gala zwieńczająca  finał pierwszej edycji Plebiscytu „Eko-Inspiracja”, organizowanego przez redakcję miesięcznika „Ekologia i Rynek” odbyła się na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych i zgromadziła w jednym czasie i w jednym miejscu tych, którzy jak najwięcej i jak najlepiej pragną działać na rzecz ochrony środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju.

TÜV jest jedną z najbardziej znanych marek niemieckich. To marka, która stała się synonimem zasad bezpieczeństwa, pewności, solidności i bezstronności. Organizacje TÜV gwarantują, że te zasady są stosowane nie tylko w Niemczech, ale i na świecie.

Marka, a ściślej atrybuty jej przypisywane sprawiają, że stanowi ona o sile produktu / usługi występującego pod daną marką. Dodatkowo, to właśnie siła marki jest niezwykle istotnym wyróżnikiem i kryterium wyboru spośród wielu (niejednokrotnie identycznych w sensie funkcjonalności) produktów czy usług.

nagroda tuv