Oczyszczalnie przemysłowe do przerobu powyżej 7 m3 na dobę

W ofercie naszej firmy znajdziecie Państwo oczyszczalnie dla hoteli, obiektów gastronomicznych i małych jednostek osadniczych o przepustowościach od 10 do 200 m3/d, czyli od 50 do 2000 stałych mieszkańców, tzw. RLM-ów. Oczyszczalnie te pracują w technologii obrotowego złoża biologicznego, dzięki czemu charakteryzują się:

  • prostą budową i obsługą,
  • bardzo niskimi kosztami eksploatacji w porównaniu do klasycznie napowietrzanych rozwiązań,
  • brakiem nieprzyjemnych zapachów oraz cichą pracą,
  • bardzo dużą elastycznością pracy ze względu na zastosowaną technologie złóż tarczowych.

Oczyszczalnie w technologii tarczowych złóż biologicznych działają w oparciu o jeden monolityczny zbiornik (do 800 RLM), w którym wydzielone są cztery strefy oczyszczania ścieków. W pierwszym etapie ściek trafia do osadnika wstępnego, którego rola jest kluczowa z punktu widzenia oczyszczania mechanicznego. W tej strefie ścieki się klarują, a występujące w nich zawiesiny i tłuszcze zostają zatrzymane. Po osadniku wstępnym ściek w sposób grawitacyjny kierowany jest do pierwszej strefy tlenowej, gdzie następuję biologiczne oczyszczanie ścieków. W tej części oczyszczalni umieszczony jest wał z zamontowanymi współosiowo tarczami, które poprzez ruch obrotowy na zmianę zanurzają się w ścieku oraz wynurzają, mając dostęp do tlenu z powietrza atmosferycznego. Dzięki kontaktowi tarcz z tlenem oraz ściekiem na ich powierzchni rozwija się tzw. złoże biologiczne, składające się z mikroorganizmów, które oczyszczają ścieki do klasy drugiej stopnia czystości wody. Po pierwszej strefie tlenowej ściek przerzucany jest na drugą strefę z tarczami, dzięki opatentowanemu systemowi regulacji przepływu, na zasadzie układu czerpaków wykorzystujących ruch obrotowy złoża. System równoważenia przepływu oparty jest na tym samym silniku niskiej mocy i nie powoduje zatem dodatkowego komplikowania systemu. Po drugim stopniu obrotowego złoża tarczowego ściek grawitacyjnie trafia do osadnika wtórnego, gdzie następuje jego ostateczne doczyszczenie. Z osadnika wtórnego ściek oczyszczony w stopniu umożliwiającym odprowadzenie go do wód powierzchniowych trafia do odbiornika.

Zastosowana technologia nie wymaga stosowania dodatkowego napowietrzania poprzez dmuchawy i sprężarki, dzięki czemu moc stosowanych urządzeń jest wielokrotnie mniejsza, a co zdecydowanie obniża koszty eksploatacji. Brak stosowania napowietrzania mechanicznego powoduje wielokrotnie mniejszą ilość powietrza odprowadzanego z oczyszczalni, a co za tym idzie brak nieprzyjemnych zapachów związanych z pracą urządzenia.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji, zapraszamy do kontaktu. Nasza firma realizuje kompleksową pomoc w następujących kwestiach:

  • wizja lokalna na miejscu inwestycji*,
  • dobór i wycena oczyszczalni wraz z montażem oraz przygotowaniem niezbędnych formalności*,
  • przygotowanie dokumentacji projektowej,
  • sprzedaż i kompleksowy montaż instalacji,
  • szkolenie z zakresu obsługi dla użytkownika*,
  • obsługa gwarancyjna i pogwarancyjna.

*usługi bezpłatne

Oczyszczalnia przemysłwa powyżej 50 RLM