OCZYSZCZALNIA DO RESTAURACJI

Planując budowę oczyszczalni do restauracji lub innego punktu gastronomicznego, należy pamiętać o tym, że w emitowanych ściekach znajdują się duże ilości tłuszczy. Być może, tak jak to ma to często miejsce w przypadku oczyszczalni do hotelu czy zajadu, konieczne będzie wbudowanie odpowiedniego separatora, który sobie z nimi poradzi. Zamontowana przez naszą firmę przemysłowa oczyszczania ścieków będzie także przygotowana na nierównomierny napływ zanieczyszczeń. Mogą mieć Państwo pewność, że dopasujemy produkt do Waszych indywidualnych wymagań. Zgłaszając się do nas, nawiązujecie współpracę z profesjonalistami.

Do punktów gastronomicznych