Przydomowe szamba ekologiczne (oczyszczalnie drenażowe) – producent EKO-BIO z Łodzi

Zajmujemy się produkcją szamb ekologicznych. Łódź to miasto, w którym mogą Państwo skorzystać z naszych usług. Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym są dobrze znanym i skutecznym rozwiązaniem problemu przydomowych ścieków. Głównymi elementami szamba ekologicznego są osadnik gnilny oraz montowany za nim układ drenażu rozsączającego. Schemat działania urządzenia przypomina ten stosowany w biologicznej oczyszczalni ścieków, jednak w przypadku oczyszczalni z drenażem rozsączającym proces beztlenowego i tlenowego oczyszczania ścieków nie zachodzi w jednym zbiorniku, a w wydzielonych sekcjach:

 • oczyszczanie beztlenowe odbywa się w osadniku gnilnym, gdzie ścieki przechodzą przez specjalny filtr;
 • po oczyszczaniu beztlenowym nieczystości kierowane są do drenażu rozsączającego, gdzie zachodzi oczyszczanie tlenowe.
oczyszczalnia przydomowa wizualizacja

Proces oczyszczania skutkuje powstaniem ścieków przyjaznych dla środowiska, które nie powodują zanieczyszczania wód gruntowych. Całość procesu jest w pełni ekologiczna oraz naturalna. Schemat działania oczyszczalni z drenażem rozsączającym jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi (Dz.U. z 2006 nr 137 poz. 984).

Oczyszczalnie ścieków z drenażem produkowane przez naszą firmę nie wymagają obsługi, nie zużywają prądu. Do prawidłowego działania oczyszczalni wymagane jest czyszczenie osadnika oraz filtra (obie te czynności zaleca się wykonywać jednocześnie raz na dwa lata), a także uzupełnianie bakterii co 2 tygodnie (odbywa się ono poprzez wrzucenie do muszli klozetowej specjalnej tabletki, a następnie spłukanie wodą).

Czy budowa przydomowego szamba wymaga pozwolenia, czyli niezbędne formalności

Budowa przydomowego szamba to najpopularniejsze rozwiązanie przy konieczności odprowadzania nieczystości z obiektów nieprzyłączonych do publicznej sieci kanalizacyjnej. Wielu właścicieli prywatnych działek zastanawia się, czy montaż bezodpływowego zbiornika wymaga spełnienia urzędowych formalności i uzyskania pozwolenia na budowę. W większość przypadków uzyskanie stosownego dokumentu potwierdzającego możliwość wybudowania szamba nie jest konieczne. Chęć budowy bezodpływowego zbiornika na nieczystości o pojemności do 10 m3 należy jedynie zgłosić do właściwego organu administracji (starosta lub prezydent miasta). Zainteresowany nie musi czekać na wydanie zgody. Jeśli w czasie trzech tygodni od złożenia wniosku urząd nie wyrazi sprzeciwu, właściciel działki może rozpocząć budowę.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku zbiorników o większej pojemność. Szamba przydomowe większe niż 10 m3 wymagają pozwolenia na budowę. Do wniosku o wydanie pozwolenia należy dołączyć także projekt budowlany. Jest to dokument zawierający plany inwestycji budowlanej wraz z układem przestrzennym oraz umiejscowieniem poszczególnych obiektów na terenie działki. Przy nowych inwestycjach projekt budowy szamba warto dostarczyć razem z projektem budowy domu, co pozwoli zaoszczędzić czas potrzebny na kilkukrotne wizyty w urzędzie. Na decyzję o wydaniu pozwolenia inwestor czeka zazwyczaj kilkadziesiąt dni.

Poniższa ilustracja obrazuje budowę i schemat działania szamba ekologicznego w połączeniu z drenażem. Kierunek przepływu oczyszczonej wody oznaczony jest za pomocą niebieskich strzałek.

Budowa szamba ekologicznego typu EKO

1. Osadnik gnilny typu EKO (szambo ekologiczne).
2. Drenaż rozsączający
3. Kosz filtracyjny
4. Studzienka rozprowadzająca (rozdziela ścieki na kilka ciągów rur drenażowych)
5. Rury drenażowe
6. Podsypka żwirowa pod rury drenażowe
7. Wentylacja niska

Zasada działania przydomowej oczyszczalni drenażowej

Głównymi elementami oczyszczalni drenażowych produkowanych przez firmę EKO-BIO są wielokomorowe zbiorniki z laminatu poliestrowo-szklanego. Zachodzą w nich mechaniczne, jak również biologiczne procesy oczyszczania ścieków, które doprowadzane są do osadnika gnilnego przez otwór wlotowy. Dzięki spowolnieniu prędkości przepływu do minimum eliminowana jest możliwość ich przemieszania oraz wzburzenia. W wyniku sedymentacji cząstki znajdujące się w ściekach odkładają się na dnie osadnika. Na skutek działalności bakterii beztlenowych zanieczyszczenia rozkładane są na substancje rozpuszczalne w wodzie oraz nierozpuszczalne substancje mineralne tworzące osad. Na powierzchni ścieków dochodzi do powstania kożucha, czyli piany składającej się z różnych substancji powstałych w wyniku procesów fermentacyjnych.

Osadnik wyposażony jest w grodzie, które dzielą go na 2 lub 3 oddzielne komory. Konstrukcję grodzi wyróżnia wykorzystanie trójników asymetrycznych, które znacznie wydłużają drogę przepływu ścieków, sprawiając, że pozostają one więcej czasu w poszczególnych komorach. Wpływa to na wysoki poziom oczyszczenia ścieków, który wynosi około 65%, co umożliwia wprowadzenie ich do gruntu bez stworzenia zagrożenia dla środowiska naturalnego. W celu uzyskania jeszcze wyższego podczyszczenia ścieków (do poziomu umożliwiającego ponowne ich wykorzystanie, na przykład do podlewania ogrodu), można zastosować dodatkowy kosz filtracyjny montowany w drugiej komorze osadnika.

Odprowadzanie gazów powstałych w wyniku procesów gnilnych zachodzących w oczyszczalni drenażowej odbywa się przez otwór dekompresyjny do wentylacji wysokiej. W celu zapewnienia prawidłowego ciągu kominowego w instalacji należy zadbać o stałą średnicę wentylacji wysokiej na całej długości, jak również przeprowadzić zasyfonowanie wszelkich przyborów do kanalizacji.

Najłatwiejszym sposobem na bezpieczne pozbycie się ścieków jest zastosowanie drenażu rozsączającego, czyli układu drenów umiejscowionych pod ziemią. Dzięki drenażowi możliwe jest równomiernie wprowadzenie podczyszczonych ścieków do gruntu. W drenach dochodzi do ostatecznego, tlenowego procesu oczyszczania ścieków, zwanego nitryfikacją. W celu doprowadzenia tlenu do drenażu można wykorzystać studnię rewizyjno-napowietrzającą. By zapewnić równomierny przepływ ścieków pomiędzy osadnikiem gnilnym a drenażem, należy zainstalować studnię rozdzielczą.

Ścieki podlegające oczyszczaniu przepływają pomiędzy poszczególnymi komorami osadnika gnilnego przez trójniki asymetryczne, co sprawia, że przebywają więcej czasu w kolejnych komorach. Wpływa to na podwyższenie sprawności całego urządzenia.

Kiedy warto stosować osadniki gnilne EKO?

Szambo ekologiczne (osadnik gnilny) polecane jest w przypadku, gdy:

 • nie można podłączyć się do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub jest to rozwiązanie zbyt kosztowne;
 • nie można doprowadzić przyłącza elektrycznego w miejsce instalacji lub jest to nieopłacalne;
 • nie można odprowadzić oczyszczonych ścieków do pobliskich cieków wodnych, a parametry wodoprzepuszczalności gruntu są na tyle wysokie, że istnieje możliwość zastosowania drenażu rozsączającego;
 • działka charakteryzuje się wystarczającą ilością miejsca na zastosowanie drenażu rozsączającego (minimum 3 m od drzew, 2 m od granicy działki, 30 m od studni, maksymalna długość drenażu wynosi 25 m);
 • dochodzi do okresowego wzrostu obciążenia zanieczyszczeniami odprowadzanych ścieków (zakłady przetwórstwa spożywczego, ośrodki wypoczynkowe, restauracje, bary, hotele);
 • dochodzi do znacznych przerw w dopływie ścieków – sytuacje takie dotyczą na przykład instalacji używanych na działkach rekreacyjnych i w domkach letniskowych.

Dlaczego warto używać szamba ekologicznego?

 • Stosowanie ekologicznych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym w żaden sposób nie zagraża środowisku naturalnemu – do otoczenia nie są uwalnianie żadne niebezpieczne substancje.
 • Jakość odprowadzanych do gruntu ścieków jest zgodna ze wszelkimi wymogami polskiego prawa.
 • Szamba ekologiczne mogą być montowane nawet w przypadku trudnych warunków gruntowych, na przykład pod ciągami komunikacyjnymi. W razie wzrostu potrzeb można je bezproblemowo rozbudowywać lub przenosić.
 • Oczyszczalnia z drenażem rozsączającym jest inwestycją uzasadnioną ekonomicznie. Jej koszt zwraca się średnio w ciągu 2 lat użytkowania.
 • Na nasze produkty udzielamy aż dziesięcioletniej gwarancji producenta, zapewniając Klientom bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
 • Udzielamy wsparcia merytorycznego na każdym etapie samodzielnej instalacji szamba.
 • Jeśli samodzielny montaż szamba przez Klienta zostanie wykonany zgodnie z naszymi instrukcjami, nie powoduje on utraty gwarancji.

Jak wybrać właściwy osadnik typu EKO do przydomowego szamba?

Wybór właściwego modelu szamba ekologicznego w Łodzi powinien zostać dokonany na podstawie liczby jego stałych użytkowników:

 • w przypadku 5 stałych użytkowników polecamy dwukomorowe szambo ekologiczne o pojemności 2500 litrów i maksymalnej wydajności dobowej na poziomie 830 litrów ścieków,
 • w przypadku 10 stałych użytkowników polecamy trzykomorowe szambo ekologiczne o pojemności 4000 litrów i maksymalnej wydajności dobowej na poziomie 1300 litrów ścieków,
 • w przypadku 15 stałych użytkowników polecamy trzykomorowe szambo ekologiczne o pojemności 6000 litrów i maksymalnej wydajności dobowej na poziomie 2000 litrów ścieków,
 • w przypadku 20 stałych użytkowników polecamy trzykomorowe szambo ekologiczne o pojemności 8000 litrów i maksymalnej wydajności dobowej na poziomie 2600 litrów ścieków,

Jeśli interesuje Państwa drenażowa oczyszczalnia ścieków na potrzeby więcej niż 20 użytkowników, chętnie przygotujemy indywidualne rozwiązanie uwzględniające Wasze potrzeby. Jako producent szamb przydomowych zajmujemy się wszystkimi formalnościami związanymi z budową zbiornika. Chętnie wskażemy Państwu kompetentnego autoryzowanego instalatora z Waszej okolicy oraz udzielimy fachowych wskazówek dotyczących montażu naszych oczyszczalni z drenażem rozsączającym. Jeśli montaż szamba ekologicznego zostanie wykonany zgodnie z naszymi zaleceniami, NIE GROZI PAŃSTWU UTRATA GWARANCJI!

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT SZAMB EKOLOGICZNYCH