Jak prawidłowo dobrać wielkość przydomowego szamba?

animacja domu

Montaż bezodpływowego zbiornika na ścieki to konieczność wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości przyłącza do sieci kanalizacyjnej lub budowy ekologicznej oczyszczalni ścieków. Szambo przydomowe to alternatywa prosta w realizacji i atrakcyjna cenowo. Należy przy tym jednak pamiętać, że zbiornik bezodpływowy wymaga regularnego opróżniania. Proces ten generuje główne koszty eksploatacyjne. Można uniknąć ich niepotrzebnego zwiększenia, inwestując w szambo przydomowe dopasowane pojemnością do potrzeb rodziny.

Przydomowe szambo o odpowiedniej pojemności

Wielkość szamba to inaczej pojemność bezodpływowego zbiornika na ścieki. Przydomowe szamba produkowane są w różnych wariantach wielkościowych w zależności od pojemności rzeczywistej, która może wynosić 1200l, 2800l, 4500l, 6500l, a nawet 8000l. Dobór szamba odpowiedniego pod względem wielkości jest istoty nie tylko ze względu na aspekty użytkowe, ale również ekonomiczne. Zbyt mały zbiornik na ścieki będzie generował konieczność częstszego wywozu nieczystości. Pamiętajmy przy tym, że firmy asenizacyjne wyceniają swoje usługi w odniesieniu do liczby kursów. Oznacza to, że klient płaci za wykonany kurs, a nie za ilość odebranych ścieków. Warto przy tym zorientować się, jak dużym wozem asenizacyjnym dysponuje firma, z którą zamierzamy podjąć współpracę.

Pamiętajmy, że szambo przydomowe nie powinno być opróżniane rzadziej niż raz na dwa tygodnie. Po takim okresie rozpoczyna się proces fermentacji ścieków. Przyjmuje się, że optymalny czas magazynowania ścieków to 10 dni.

 

Jak szybko obliczyć objętość użytkową szamba?

Odpowiednia wielkość przydomowego szamba uzależniona jest oczywiście od liczby domowników oraz ilości zużywanej wody. Do obliczeń można posłużyć się prostym wzorem. Początkowo należy obliczyć ilość generowanych ścieków. Przyjmuje się, że około 90% zużywanej wody to ścieki, które pochodzą z domowej kanalizacji.

Jedna osoba w trakcie jednego dnia zużywa średnio 150 litrów wody. Oznacza to, że produkuje ona około 135 litrów ścieków. Można szybko obliczyć, że 4-osobowa rodzina w ciągu jednego dnia wyprodukuje około 540 litrów ścieków. To jednak nie koniec obliczeń! Przydomowe szambo nie będzie przecież opróżnianie codziennie. W związku z tym otrzymany wynik (ilość ścieków pomnożona przez liczbę domowników) należy dodatkowo pomnożyć przez czas magazynowania nieczystości płynnych w szambie. Wiemy już, że zbiornik bezodpływowy powinien zostać opróżniony po 10 dniach. Warto do tej liczby dodać dodatkowe 2 dni zapasu. Stąd prosty wniosek, że dla 4-osobowej rodziny potrzebne będzie szambo o objętości użytkowej 6480 litrów. Zbiornik bezodpływowy EKO-6500 powinien w zupełności wystarczyć w rozpatrywanym przypadku.

Podsumowując, przy obliczaniu wielkości szamba należy kierować się tymi wskazówkami:
ilość domowników x 90% ilość wody zużywanej przez jedną osobę
wynik x czas magazynowania ścieków
= przybliżona objętość użytkowa szamba

Sprawdź również: Czy trzeba uzyskać pozwolenie na budowę szamba?