Oczyszczalnie ścieków typu EKO-BIO

Miło nam przedstawić Państwu najnowszy i najbardziej zaawansowany produkt firmy EKO-BIO. Jego atutem jest przemyślany projekt i perfekcyjne wykonanie. Oferowane przez nas oczyszczalnie biologiczne spełniają przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi (Dz.U. z 2006 nr 137 poz.984), a także wymogi normy PN-EN12566-3:2005+A2:2013, dzięki czemu mogą być opatrzone znakiem CE.

Ścieki po oczyszczeniu mogą być odprowadzane do cieków wodnych, studni chłonnych lub na przykład wykorzystane do podlewania ogrodu.

Oczyszczalnia biologiczna

Te oczyszczalnie ścieków dostępne są w 4 modelach: EKO-BIO 2500, EKO-BIO 4000, EKO-BIO 6000 i EKO-BIO 8000. Różnią się one ilością użytkowników, dla których przewidziana jest dana oczyszczalnia ścieków. Jako producent ceniący sobie zadowolenie Klientów udzielamy na nasze wyroby aż dziesięcioletniej gwarancji!

W jednym zbiorniku oczyszczalni mają miejsce procesy beztlenowego (denitryfikacja) i tlenowego (nitryfikacja) oczyszczania ścieków. Osad i tłuszcze zostają oddzielone.

Jak działa oczyszczalnia biologiczna EKO-BIO?

działanie oczyszczalni biologicznej eko bio przekrój

1. Komora denitryfikacji – tu odbywa się beztlenowe oczyszczanie ścieków.
2. Komora nitryfikacji – ścieki “podczyszczone” w komorze nitryfikacji, są tu dalej oczyszczane w procesie tlenowym.
3. Komora osadu wtórnego – do której trafia oczyszczona woda.
4. Sterownik i kompresor dozowania powietrza – odpowiada za dostarczenie do oczyszczalni odpowiednich dawek tlenu, w precyzyjnie zaprogramowanych przedziałach czasowych.
5. System napowietrzania złoża aktywnego – dyfuzory uwalniają dozowane powetrze w sposób optymalny dla procesu oczyszczania ścieków.
6. Złoże aktywne – specjalne kształtki, na których namnażają się bakterie, oczyszczające ścieki w procesie tlenowym.
7. System zawrotu osadu wtórnego – dzięki niemu osad, który należy wybierać z oczyszczalni gromadzi się tylko w komorze denitryfikacji – pierwszej.
Niebieskie strzałki pokazują kierunek przemieszczania się ścieków/wody w oczyszczalni, czerwona obrazuje kierunek dozowania tlenu.

Poniższa animacja pokazuje schematycznie, jak działa nasza oczyszczalnia EKO-BIO.

Urządzenie działa praktycznie bezobsługowo – wystarczy raz na 9 miesięcy (nie rzadziej, niż raz do roku) wybrać nagromadzony osad.

Kiedy warto stosować oczyszczalnię EKO-BIO?

Oczyszczalnie typu EKO-BIO polecamy szczególnie stosować, gdy:

 • brak możliwości podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub podłączenie takie jest nieopłacalne,
 • brak miejsca na zastosowanie metody tradycyjnej z użyciem drenażu rozsączającego (szamba ekologiczne),
 • nie można zastosować metody tradycyjnej (szamba ekologiczne) ze względu na wyjątkowo trudne warunki terenowe, bardzo niską przepuszczalność gruntu lub nietypową wodonośność gruntów),
 • istnieje możliwość odprowadzenia oczyszczonej wody: ciek wodny, rzeka, rów melioracyjny itp.
 • ścieki są okresowo bardziej obciążone zanieczyszczeniami (zakłady przetwórstwa spożywczego, ośrodki wypoczynkowe, bary, restauracje, hotele).

Dlaczego warto użyć oczyszczalni EKO-BIO?

 • Oczyszczalnie biologiczne EKO-BIO są całkowicie bezpieczne dla środowiska, w trakcie ich używania do otoczenia nie uwalniają się żadne szkodliwe substancje.
 • EKO-BIO są zgodne z normami europejskimi (PN-EN12566-3:2005+A2:2013) i można na ich budowę uzyskać dofinansowanie (np. z WFOŚiGW lub BOŚ).
 • Spełniają wszystkie wymogi prawa w zakresie jakości wody wypływającej z oczyszczalni (ścieki oczyszczone w ourządzeniu EKO-BIO “zamieniają” się w wodę w II klasie czystości).
 • Można je montować w trudnych warunkach gruntowych – np. pod ciągami komunikacyjnymi, w miarę rosnących potrzeb rozbudowywać lub przenosić.
 • Użycie naszych oczyszczalni biologicznych EKO-BIO, to jedna z najbardziej uzasadnionych ekonomicznie inwestycji, której koszt zwraca się średnio w ciągu 2 lat użytkowania.
 • Nasze produkty posiadają długą, dziesięcioletnią gwarancję producenta, przez co użytkownik zyskuje pewność, bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
 • Jako jedni z nielicznych na rynku dajemy pełne wsparcie merytoryczne dla samodzielnej instalacji, na każdym jej etapie.
 • Samodzielny montaż nie powoduje utraty gwarancji – jeśli zostanie wykonany zgodnie z naszymi zaleceniami.

Który model oczyszczalni EKO-BIO wybrać?

Wyboru właściwego modelu możecie Państwo dokonać sami. Wystarczy wiedzieć, że:

 • EKO-BIO 2500 przewidziana jest standardowo dla maksimum 5 użytkowników,
 • EKO-BIO 4000 przewidziana jest standardowo dla maksimum 10 użytkowników,
 • EKO-BIO 6000 przewidziana jest standardowo dla maksimum 15 użytkowników,
 • EKO-BIO 8000 przewidziana jest standardowo dla maksimum 20 użytkowników.

Zapraszamy do kontaktu klientów potrzebujących biologicznej oczyszczalni na większą niż 20 liczbę użytkowników. Znajdziemy dla Państwa najbardziej dogodne rozwiązanie z zakresu biologicznego oczyszczania ścieków. Nie tylko zarekomendujemy Wam odpowiedni produkt, ale też pomożemy w znalezieniu kompetentnego autoryzowanego instalatora w pobliżu domu. Chętnie udzielimy również profesjonalnych porad tym, którzy zdecydują się na samodzielny montaż oczyszczalni (montaż przeprowadzony we własnym zakresie, ale według naszych wskazówek NIE POWODUJE UTRATY GWARANCJI!).

Zachęcamy również do zapoznania się z możliwościami naszego niezwykle zaawansowanego technologicznie produktu – przydomowej oczyszczalni biologiczno-chemicznej EKO-BIOCH.

zbiornik oczyszczalni biologicznej przekrój

'; } }); }); })(jQuery);

Zapraszamy do kontaktu.