PRODUCENT BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Biologiczna oczyszczalnia ścieków to nowoczesne i zaawansowane rozwiązanie kwestii oczyszczania i odprowadzania ścieków. Głównymi atutami tego urządzenia są przemyślany projekt oraz perfekcyjne wykonanie. Wszystkie przydomowe oczyszczalnie biologiczne oferowane przez naszą firmę są zgodne z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi (Dz.U. z 2006 nr 137 poz.984), a także wymogami normy PN-EN12566-3:2005+A2:2013, dzięki czemu mogą być opatrzone znakiem CE.

Ścieki oczyszczone przez biologiczną oczyszczalnię ścieków mogą być odprowadzane do cieków wodnych czy studni chłonnych, nie stanowiąc zagrożenia dla środowiska naturalnego. Mogą być również z powodzeniem wykorzystane do podlewania ogrodu.

oczyszczalnia wkopana w ziemię

Oferta biologicznych oczyszczalni ścieków

Nasza oferta biologicznych oczyszczalni ścieków obejmuje 5 modeli: EKO-BIO 1500, EKO-BIO 2500, EKO-BIO 4000, EKO-BIO 6000 i EKO-BIO 8000. Poszczególne modele przewidziane są dla różnej liczby użytkowników. Jesteśmy pewni wysokiej jakości naszych produktów, dlatego udzielamy na nie aż dziesięcioletniej gwarancji!

Na czym polega biologiczne oczyszczanie ścieków?

Biologiczne oczyszczanie ścieków to proces mający na celu oczyszczenie ścieków w wyniku działalności różnego rodzaju procesów biologicznych. W procesie biologicznego oczyszczania ścieków można wyróżnić dwa rodzaje oczyszczania: tlenowe oraz beztlenowe. Obecność tlenu bądź jego brak warunkuje rodzaj mikroorganizmów biorących udział w przetwarzaniu zanieczyszczeń.

Tlenowe oczyszczanie ścieków

W procesie oczyszczania tlenowego biorą udział aeroby – bakterie, które przy udziale tlenu rozkładają zanieczyszczenia na dwutlenek węgla, wodę i nadmiarową biomasę. Oczyszczanie tlenowe charakteryzuje się wysoką wydajnością. Poddawane są mu ścieki o niższym stopniu zanieczyszczenia związkami organicznymi.

Beztlenowe oczyszczanie ścieków

Beztlenowe oczyszczanie ścieków stosowane jest w przypadku ścieków o wyższym stopniu zanieczyszczenia związkami organicznymi. Mikroorganizmy biorące udział w tym procesie – anaeroby – w warunkach beztlenowych przekształcają zanieczyszczenia do dwutlenku węgla, metanu oraz biomasy. Ze względu na niską wydajność oczyszczanie beztlenowe stosowane jest zawsze wspólnie z oczyszczaniem tlenowym.

Etapy biologicznego oczyszczania ścieków

Wyróżnia się pięć głównych etapów biologicznego oczyszczania ścieków:

 1. Przesiewanie – mechaniczne usuwanie dużych cząsteczek z wykorzystaniem urządzeń przesiewowych.
 2. Usuwanie odpadów mineralnych – odzyskiwanie materiału mineralnego (żwiru, piasku) poprzez samoczynne jego osiadanie w specjalnie zaprojektowanych kanałach bądź pułapkach.
 3. Sedymentacja – kilkugodzinna stabilizacja ścieków w zbiornikach sedymentacyjnych. Jej efektem jest osadzanie się ciał stałych na dnie zbiornika.
 4. Obróbka biologiczna – usuwanie większości zanieczyszczeń organicznych poprzez kontakt z mikroorganizmami.
 5. Osadzanie ostateczne – zdeponowanie substancji biologicznych w postaci osadu na dnie osadników końcowych. Oczyszczone ścieki są wypuszczane z oczyszczalni, a osad wtórny może być ponownie skierowany do jednego z wcześniejszych etapów.

Jak działa oczyszczalnia biologiczna EKO-BIO?

oczyszczałnia przydomowa eko
 1. Komora denitryfikacji, która pełni rolę osadnika gnilnego. Zachodzi tu beztlenowy proces oczyszczania (denitryfikacji) oraz oddzielanie tłuszczów i części stałych zawartych w ściekach.
 2. Komora nitryfikacji, w której zachodzi proces oczyszczania tlenowego (nitryfikacji). Znajduje się tu mechanicznie napowietrzone złoże biologiczne w postaci szczepów bakterii tlenowych, które namnażają się na pływających, specjalnie zaprojektowanych elementach z tworzywa sztucznego. Dochodzi tu również do namnażania się osadu czynnego w postaci pływających kłaczków, co wspomaga proces oczyszczania.
 3. Komora osadu wtórnego, w której znajdujące się jeszcze w ścieku pozostałości osadu kierowane są za pomocą pompy mamutowej do pierwszej komory, gdzie osiadają na dnie. Całość procesu wspomagana jest przez okresowe dozowanie powietrza poprzez rurowe dyfuzory drobnopęcherzykowe, do których powietrze dostarczane jest z dmuchawy membranowej.
 4. Sterownik i kompresor dozowania powietrza, które odpowiadają za dostarczenie do oczyszczalni właściwych dawek tlenu w precyzyjnie zaprogramowanych przedziałach czasowych.
 5. System napowietrzania złoża aktywnego składający się z dyfuzorów, które uwalniają dozowane powietrze, wspomagając proces oczyszczania ścieków.
 6. Złoże aktywne, czyli specjalne kształtki, na których dochodzi do namnażania się bakterii oczyszczających ścieki w procesie tlenowym.
 7. System zawrotu osadu wtórnego, dzięki któremu gromadzenie osadu zachodzi tylko w komorze denitryfikacji.

Kierunek przemieszczania się ścieków/wody w oczyszczalni zobrazowany jest za pomocą niebieskich strzałek. Czerwona strzałka wskazuje z kolei kierunek dozowania tlenu.

Oczyszczalnie EKO-BIO działają praktycznie bezobsługowo – wystarczy co 2 tygodnie zaaplikować niewielką dawkę preparatu bakteryjnego wprost do muszli klozetowej, a raz na 9 miesięcy wybrać osad nagromadzony w komorze denitryfikacji zwykłym wozem asenizacyjnym.

Kiedy warto zastosować oczyszczalnię biologiczną EKO-BIO?

Oczyszczalnie biologiczne typu EKO-BIO polecane są do stosowania, gdy:

 • nie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub jest to nieopłacalne;
 • nie ma wystarczającej ilości miejsca na zastosowanie metody tradycyjnej z użyciem drenażu rozsączającego (szamba ekologiczne);
 • warunki gruntowo-wodne (bardzo niska przepuszczalność, nietypowa wodonośność) uniemożliwiają montaż szamba ekologicznego;
 • można odprowadzić oczyszczoną wodę do cieku wodnego, rzeki czy rowu melioracyjnego;
 • okresowo dochodzi do sytuacji wzrostu stężenia zanieczyszczeń w ściekach (zakłady przetwórstwa spożywczego, punkty gastronomiczne, hotele).

Dlaczego warto zdecydować się na oczyszczalnię EKO-BIO?

 • Ich stosowanie nie stanowi żadnego zagrożenia dla środowiska, gdyż oczyszczone przez nie ścieki nie zawierają żadnych szkodliwych substancji.
 • Spełniają wymagane europejskie normy (PN-EN12566-3:2005+A2:2013), a na ich budowę można uzyskać dofinansowanie (np. z WFOŚiGW lub BOŚ).
 • Są zgodne z wymogami polskiego prawa w kwestii jakości wody wypływającej z oczyszczalni (dzięki procesom zachodzącym w oczyszczalniach EKO-BIO ścieki „zamieniają się” w wodę w II klasie czystości).
 • Nie ma żadnych przeszkód, by instalować je w trudnych warunkach gruntowych – np. pod ciągami komunikacyjnymi – a w przypadku rosnącego zapotrzebowania przenieść bądź rozbudować.
 • Inwestycja w oczyszczalnię biologiczną EKO-BIO jest decyzją w pełni uzasadnioną ekonomicznie – koszt jej montażu zwraca się średnio w ciągu 2 lat użytkowania.
 • Udzielamy na nie aż dziesięcioletniej gwarancji, dzięki czemu inwestor wie, że w razie jakiejkolwiek awarii może liczyć na naszą pomoc.
 • Służymy wsparciem merytorycznym na każdym etapie samodzielnego montażu oczyszczalni, który, w przypadku zastosowania się do naszych zaleceń, nie powoduje utraty gwarancji.

Który model oczyszczalni biologicznej EKO-BIO wybrać?

Wybór modelu oczyszczalni powinien być uwarunkowany liczbą osób, które będą z niej na co dzień korzystać:

 • w przypadku maksimum 3 użytkowników polecamy oczyszczalnię EKO-BIO 1500;
 • w przypadku maksimum 5 użytkowników polecamy oczyszczalnię EKO-BIO 2500;
 • w przypadku maksimum 10 użytkowników polecamy oczyszczalnię EKO-BIO 4000;
 • w przypadku maksimum 15 użytkowników polecamy oczyszczalnię EKO-BIO 6000;
 • w przypadku maksimum 20 użytkowników polecamy oczyszczalnię EKO-BIO 8000;

W przypadku zapotrzebowania na oczyszczalnię biologiczną dla więcej niż 20 użytkowników serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z nami, a zaproponujemy rozwiązanie dostosowane do Państwa potrzeb. Nie tylko zarekomendujemy odpowiedni produkt, ale pomożemy również w znalezieniu kompetentnego autoryzowanego instalatora w pobliżu Państwa domu. Chętnie udzielimy również profesjonalnych porad tym, którzy zdecydują się na samodzielny montaż oczyszczalni (montaż przeprowadzony we własnym zakresie, ale według naszych wskazówek NIE POWODUJE UTRATY GWARANCJI!).

Zachęcamy również do zapoznania się z możliwościami naszego niezwykle zaawansowanego technologicznie produktu – przydomowej oczyszczalni biologiczno-chemicznej EKO-BIOCH – będącej rozbudowanym modelem opisanej powyżej oczyszczalni biologicznej.

SZAMBA EKOLOGICZNE

Czysta woda to podstawa zdrowego życia, zarówno dla ludzi, jak i dla świata roślin i zwierząt. Jednak w dobie postępującej urbanizacji i intensyfikacji przemysłu, coraz trudniej jest utrzymać wysoką jakość wody. Właśnie dlatego coraz większe znaczenie zyskują ekologiczne metody oczyszczania ścieków. Jednym z takich innowacyjnych rozwiązań są oczyszczalnie ekologiczne, które pozwalają dbać o środowisko naturalne oraz osiągać znaczne oszczędności finansowe.

Oczyszczalnia ekologiczna to nowoczesny system oczyszczania ścieków, który wykorzystuje naturalne procesy biologiczne i fizykochemiczne do usuwania zanieczyszczeń. Działanie tego typu oczyszczalni opiera się na wykorzystaniu mikroorganizmów, które przekształcają substancje szkodliwe w związki nietoksyczne. W odróżnieniu od tradycyjnych oczyszczalni ścieków, ekologiczna metoda nie stosuje chemikaliów ani dużych ilości energii elektrycznej, co sprawia, że jest przyjazna dla środowiska i bardziej ekonomiczna.

Trwałe rozwiązania Eko-Bio

Jesteśmy wiodącym producentem szamb ekologicznych w Polsce. Nasze produkty zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wydajne i zrównoważone rozwiązanie w zakresie oczyszczania ścieków. Oferujemy szereg rozmiarów i konstrukcji, aby sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających klientów. Wszystkie nasze produkty są wykonane z wysokiej jakości materiałów i są zaprojektowane tak, aby służyły przez wiele lat. Dodatkowo oferujemy usługi instalacyjne.

Korzyści z wyboru niezawodnego producenta szamb ekologicznych

Przy wyborze producenta szamba ekologicznego ważne jest, aby wybrać takiego, który jest niezawodny i ma dobrą reputację. Firma Eko-Bio produkuje ekologiczne szamba od wielu lat. Nasze produkty są objęte gwarancją, co daje pewność trwałej i bezpiecznej inwestycji. Nasz zespół obsługi klienta jest zawsze dostępny, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące produktów lub usług.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNYCH