Oczyszczalnie dla małych wsi

W przypadku małych wsi i braku sieci kanalizacyjnej, mieszkańcy w zakresie oczyszczania odprowadzanych ścieków mają dwie drogi. Jedną jest gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach, a następnie wywożenie ich do pobliskiej oczyszczalni, a drugą budowa przydomowej oczyszczalni ścieków. Nasza firma oferuje Państwu to drugie rozwiązanie. Jednocześnie warto jednak zaznaczyć, że ścieki mogą być odprowadzane albo z pojedynczych domów (rozwiązanie w przypadku dużego rozproszenia budynków) lub też niewielkich zgrupowań. W przypadku pytań lub chęci skorzystania z propozycji oczyszczalni przemysłowych, prosimy o kontakt.

oczyszczalnie przemysłowe dla wsi