Oczyszczalnie dla małych wsi

Mieszkańcy małych wsi, w których nie istnieje sieć kanalizacyjna, mogą zdecydować się na jeden z dwóch sposobów na odprowadzanie ścieków. Pierwszym z nich jest gromadzenie ścieków w szczelnych zbiornikach, a następnie wywożenie ich do pobliskiej oczyszczalni. Drugi sposób to zdecydowanie się na instalację oczyszczalni ścieków. Nasza firma oferuje Państwu to drugie rozwiązanie. Jednocześnie warto jednak zaznaczyć, że ścieki mogą być odprowadzane zarówno z pojedynczych domów (rozwiązanie polecane w przypadku dużego rozproszenia budynków), jak też niewielkich ich zgrupowań. W przypadku zainteresowania naszą ofertą bądź chęci zadania dodatkowych pytań serdecznie prosimy o kontakt.

oczyszczalnia przemysłowa

Oczyszczalnie ścieków w rolnictwie

Rolnictwo jest działalnością niezwykle wodochłonną – woda wykorzystywana jest nie tylko w uprawie roślin i hodowli zwierząt, ale również do rozrabiania nawozów i preparatów ochrony roślin czy dbania o należyty porządek w całym gospodarstwie. W przypadku wielu prac nie ma jednak konieczności korzystania z wody pitnej, gdyż byłoby to zachowanie niegospodarne – z powodzeniem można zastosować wodę o II klasie czystości.

Dzięki instalacji oczyszczalni ścieków możliwe jest powtórne wykorzystanie znacznych ilości wody. Woda wykorzystana do gotowania czy pojenia zwierząt po oczyszczeniu może zostać ponownie użyta, tym razem do mycia pojazdów i maszyn rolniczych czy utrzymania czystości w obejściu gospodarstw. Nie trzeba chyba dodawać, że oczyszczalnia ścieków pozwala na zaoszczędzenie znacznych sum pieniężnych. Największe korzyści odczują właściciele dużych gospodarstw, w których każdego dnia zużywane są znaczne ilości wody.

panorama wsi