Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Wzmożone kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków – co należy zrobić, by uniknąć kary?

W całej Polsce trwają masowe kontrole nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji. Wynikają one z obowiązków nałożonych na gminy nowelizacją ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo Wodne oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. W konsekwencji nowych regulacji samorządy muszą przeprowadzić kontrolę tego, jak utylizowane są ścieki oraz złożyć stosowne sprawozdanie. Za niedopełnienie obowiązków w tym zakresie grożą wysokie kary.

Podczas tej szeroko zakrojonej akcji urzędnicy sprawdzą to, czy właściciel bądź zarządca nieruchomości posiada umowę na wywóz nieczystości płynnych, podpisaną z dysponującą stosownymi zezwoleniami firmą asenizacyjną. Kolejnym krokiem będzie natomiast weryfikacja tego, czy nieczystości wywożone są regularnie. Posiadacze szamb lub oczyszczalni przydomowych powinni bowiem mieć zachowane paragony bądź faktury potwierdzające zrealizowane usługi wywozu. Warto podkreślić, że gminy mogą sprawdzać również szczelność i funkcjonalność zbiorników, czy też ilość zużytej wody.

Grzywny za brak paragonów i umów na wywóz nieczystości mogą wynosić nawet 5 000 złotych. Kary będą grozić również za utrudnianie inspekcji.

Należy też zaznaczyć, że wzmożone kontrole szamb są także wyzwaniem dla gmin. Czynności w tym zakresie powinny bowiem zostać zrealizowane do końca kwietnia 2024 roku. W  przypadku, gdy samorządy nie wywiążą się z narzuconych im obowiązków, to grozi im kara wynosząca nawet 50 000 złotych.

Szambiarka
Rozliczenie

Dlaczego wzmożone kontrole szamb są dobrą okazją do inwestycji w przydomową oczyszczalnie ścieków?

To, jakie kary grożą za nieszczelne szambo, czy też brak umowy i paragonów na jego wywóz może stanowić dodatkowy argument dla tych, którzy zastanawiają się nad modernizacją własnej instalacji. Wymiana szamba na nowoczesną przydomową oczyszczalnie ścieków może przynieść właścicielowi i użytkownikom nieruchomości szereg korzyści, wśród których należy wymienić m.in.:

  • długofalowe oszczędności – wynikające ze znacznie mniejszej częstotliwości opróżniania i wywozu nieczystości;
  • wygoda użytkowania – serwis ogranicza się do uzupełnienia preparatu biologicznego i raz na kilka miesięcy wywozu zgromadzonego w zbiorniku osadu;
  • mniejsza uciążliwość – ścieki są filtrowane na bieżąco;
  • ekologia rozwiązania.

Sprawdź naszą ofertę przydomowych oczyszczalni ścieków i znajdź rozwiązanie odpowiednie dla Twojej nieruchomości. Taka inwestycja może zapewnić Ci wygodny i efektywny sposób na utylizację ścieków, a niskie koszty utrzymania sprawią, że początkowe nakłady zwrócą się nawet w perspektywie czterech lat. Pamiętaj, że nasi specjaliści zapewnią Ci pełne wsparcie w procesie wyboru, projektowania i budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Szambo