OCZYSZCZALNIA PRZEMYSŁOWA

Oczyszczalnia przemysłowa to produkt przeznaczony dla firm i przedsiębiorstw z różnych branż. Nasza firma od wielu lat dostarcza nie tylko odpowiednie przydomowe oczyszczalnie ścieków Klientom indywidualnym, ale wspiera również działalność przemysłową. Prężny rozwój gospodarki niesie za sobą jednak nie tylko kolejne szanse, ale również zagrożenia. Jednymi z nich są ryzyko wyczerpania zasobów naturalnych i zniszczenia środowiska. Zapobiec temu mogą różne wdrażane mechanizmy, w tym np. oferowane przez nas biologiczne oczyszczalnie ścieków dla firm, czyli właśnie przemysłowe oczyszczalnie ścieków.

oczyszczalnia przemysłowa

Kiedy warto zainwestować w oczyszczalnię przemysłową?

Ustawa Prawo wodne definiuje ścieki przemysłowe jako „ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu”. Wszystkie ścieki przemysłowe muszą zostać uprzednio oczyszczone przed uwolnieniem do środowiska. Nieoczyszczone ścieki mogą stanowić zagrożenie nie tylko dla roślin i zwierząt, ale również dla człowieka, który wejdzie z nimi w kontakt.

Przedsiębiorców zastanawiających się nad inwestycją w przemysłową oczyszczalnię ścieków, oprócz możliwości zadbania o środowisko naturalne, powinna zainteresować także korzyść finansowa – przemysłowa oczyszczalnia ścieków umożliwia bowiem widoczne zmniejszenie kosztów odprowadzania zanieczyszczeń. Budowa oczyszczalni ma fundamentalne znaczenie zwłaszcza w tych miejscach, w których ścieki są silniej obciążone różnymi zanieczyszczeniami, takich jak zakładu przetwórstwa spożywczego, punkty gastronomiczne czy hotele.

Dwa rodzaje technologii oczyszczania ścieków przemysłowych

Firma EKO-BIO oferuje oczyszczalnie przemysłowe wykonane w dwóch technologiach. Każde zlecenie traktujemy indywidualnie, szczegółowo analizując potrzeby i możliwość Inwestora, a następnie proponujemy najodpowiedniejsze rozwiązanie.

Pierwszym rozwiązaniem jest sprawdzona i szeroko wykorzystywana technologia zbiornika z osadnikiem wstępnym, komorą natleniania oraz komorą klarowania. Ścieki są oczyszczane kilkuetapowo:

  • w osadniku wstępnym zachodzi oczyszczanie mechaniczne i fermentacja beztlenowa,
  • w komorze natleniania dochodzi do procesów tlenowych, w wyniku działalności których rozkładane są szkodliwe substancje organiczne zawarte w ściekach,
  • ostatnim etapem oczyszczania jest klarowanie w komorze o specjalnym kształcie, ułatwiającym oddzielanie zawiesin powstałych w poprzednich etapach oczyszczania.

Drugim rozwiązaniem jest technologia złoża obrotowego, która doskonale sprawdza się przede wszystkim w przypadku dużych przerobów, przekraczających 7m3. Oczyszczalnie tego typu składają się z jednego zbiornika z czterema strefami oczyszczania ścieków:

  • osadnika wstępnego, w którym dochodzi do oczyszczania mechanicznego,
  • pierwszej strefy tlenowej, gdzie następuje biologiczne oczyszczanie ścieków,
  • drugiej strefy tlenowej, gdzie zachodzą dalsze procesy biologicznego oczyszczania ścieków,
  • osadnika wtórnego, w którym ścieki są ostatecznie doczyszczane.

Do zalet oczyszczalni przemysłowych wykonanych w oparciu o technologię złoża obrotowego zaliczyć można nieskomplikowaną budowę i obsługę, niższe koszty eksploatacji niż w przypadku klasycznie napowietrzanych oczyszczalni, cichą pracę, a także brak wydzielania nieprzyjemnych zapachów.

Oczyszczalnia przemysłowa
wizualizacja oczyszczalni przydomowej 4

OCZYSZCZALNIA DO ZAJAZDU

OCZYSZCZALNIA DO HOTELU

wizualizacja oczyszczalni przydomowej 2

OCZYSZCZALNIA DO RESTAURACJI

przekrój oczyszczalni 1

OCZYSZCZALNIE DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

rysunek z domem

OCZYSZCZALNIE DO HAL I MAGAZYNÓW

wizualizacja zbiornika

OCZYSZCZALNIE DLA MAŁYCH WSI

przekrój oczyszczalni 2

OCZYSZCZALNIE DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

rysunek telefonu w dłoni

OCZYSZCZALNIE DO STACJI BENZYNOWYCH