Oczyszczalnie przemysłowe

Firmy i przedsiębiorstwa mogą korzystać z rozbudowanej propozycji oczyszczalni przemysłowych. Nasza firma od lat dostarcza nie tylko odpowiednie przydomowe oczyszczalnie ścieków klientom indywidualnym, ale też wspiera działania przemysłowe. Prężny rozwój gospodarki niesie za sobą nie tylko kolejne szanse, ale również zagrożenia. Jednymi z nich są ryzyko wyczerpania zasobów naturalnych i zniszczenia środowiska. Zapobiec temu mogą różne wdrażane mechanizmy, w tym np. oferowane przez nas biologiczne oczyszczalnie ścieków dla firm, czyli właśnie oczyszczalnie przemysłowe.

Kiedy warto zainwestować w oczyszczalnie przemysłowe?

Ustawa Prawo wodne definiuje, że ściekami przemysłowymi możemy nazywać „ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu”. Każdorazowo konieczne jest odpowiednie oczyszczanie ścieków przemysłowych. Pomijając zanieczyszczenie, które może dostać się do środowiska, niektóre ścieki są toksyczne i stanowią bardzo duże zagrożenie dla każdego, kto będzie miał z nimi styczność.

Zbudowanie biologicznej oczyszczalni ścieków nie tylko pozwoli na dbanie o środowisko naturalne. Inwestycja da także odczuć zakładom produkcyjnym różnicę finansową. Firmy skorzystają przez widoczne zmniejszenie kosztów odprowadzania zanieczyszczeń. Budowa oczyszczalni ścieków jest szczególnie istotna w miejscach, gdzie ścieki mogą być mocniej obciążone różnymi zanieczyszczeniami (mowa tutaj np. o zakładach przetwórstwa spożywczego).