BIOLOGICZNO-CHEMICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW Eko-Bio

Biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków EKO-BIOCH jest najnowszym i najbardziej zaawansowanym produktem naszej firmy, opracowanym w odpowiedzi na rozporządzenie ministra środowiska (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). To pierwsza przydomowa oczyszczalnia biologiczno-chemiczna dostępna w naszej ofercie. Pod względem konstrukcyjnym EKO-BIOCH jest unowocześnioną wersją oczyszczalni biologicznej EKO-BIO. Do jej eksploatacji wykorzystywany jest specjalny środek chemiczny PIX-112 (dozowany według instrukcji), który pozwala na zredukowanie fosforu zawartego w ściekach aż o 95% (przy wartości liczbowej <0,5g P/m3).

szambo przy aglomeracji

Budowa i zasada działania oczyszczalni biologiczno-chemicznej

przekrój zbiornika eko

Pod względem konstrukcyjnym oczyszczalnia biologiczno-chemiczna to zbiornik podzielony na pięć komór. Pierwszą komorą, do której wpadają ścieki, jest komora denitryfikacji, która pełni rolę osadnika gnilnego. Podzielona jest na dwie części: w pierwszej zachodzi proces separacji tłuszczów oraz części stałych zawartych w ściekach, w drugiej – beztlenowy proces ich oczyszczania. To właśnie do tej komory dozowany jest środek chemiczny PIX-112, który odpowiada za oczyszczenie ścieków z ponad 95% fosforanów.

Wstępnie oczyszczone ścieki kierowane są do komory nitryfikacyjnej – tutaj zachodzi proces oczyszczania tlenowego. Znajduje się tu mechanicznie napowietrzane złoże biologiczne w postaci szczepów bakterii tlenowych. Namnażanie bakterii odbywa się na specjalnie zaprojektowanych, pływających elementach z tworzywa sztucznego. W komorze nitryfikacji dochodzi również do namnażania się osadu czynnego w postaci kłaczków, które usprawniają proces oczyszczania.

Gdy warstwa flory bakteryjnej osiągnie odpowiednią grubość, odrywa się od podłoża i wraz z przepracowanym osadem czynnym trafia do komory osadu wtórnego. Stamtąd zawracana jest do komory denitryfikacyjnej za pomocą pompy mamutowej, by osiąść na dnie w postaci osadu. W celu usprawnienia tego procesu wykorzystywane jest powietrze, dozowane przez rurowe dyfuzory drobnopęcherzykowe; powietrze dostarczane jest do dyfuzorów za pomocą dmuchawy membranowej. Osad gromadzący się na dnie komory osadu wtórnego jest w całości zawracany, a oczyszczone ścieki wprowadzane do wód płynących lub gruntu.

Istnieje możliwość przekonstruowania każdej zakupionej u nas oczyszczalni biologicznej typu EKO-BIO w oczyszczalnię biologiczno-chemiczną EKO-BIOCH. Jeśli więc posiadacie Państwo jedną z naszych oczyszczalni, nie jesteście Państwo zobligowani do zakupu nowego zbiornika.

Biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków EKO-BIOCH jest jedynym produktem naszej firmy, który według wspomnianego wyżej rozporządzenia ministra środowiska może być instalowany w aglomeracjach powyżej 100 000 RLM.

Oczyszczalnie biologiczno-chemiczne wykres
Oczyszczalnie biologiczno-chemiczne