Oczyszczalnie do szkół i przedszkoli

Propozycja naszych biologicznych oczyszczalni ścieków znajdują się także przy wielu ośrodkach edukacji – szkołach i przedszkolach. Odpowiednie zagospodarowanie instalacji stwarza możliwość stworzenia ozdobnego elementu ogródka szkolnego. Ważniejsze jest jednak zastosowanie produktu końcowego – wypływającej z oczyszczalni ścieków czystej wody. Można np. stworzyć oczko wodne i tam ją odprowadzać. Takie powtórne wykorzystanie jest połączeniem przyjemnego z pożytecznym – dzieci zyskają dodatkową okazję do uczenia się przyrody lub biologii.

oczyszczalnie przemysłowe dla szkół