Czy trzeba uzyskać pozwolenie na budowę szamba?

animacja domu

Montaż zbiornika bezodpływowego na działce to najpopularniejsze rozwiązanie, jeżeli działka nie ma przyłącza do sieci kanalizacyjnej. Niewątpliwą zaletą budowy szamba na działce jest niewielki koszt i nieskomplikowany montaż. Inwestorzy mogą zdecydować się na prefabrykowane szamba betonowe lub na coraz bardziej popularne zbiorniki z laminatu poliestrowo-szklanego, które nie wymagają specjalistycznego sprzętu montażowego i są całkowicie odporne na korozję i substancje chemiczne. Sprawdźmy, czy na któryś z tych zbiorników należy uzyskać formalne pozwolenie?

 

Szambo bez pozwolenia z jednym zastrzeżeniem

Instalacja szamba bezodpływowego na działce w większości przypadków nie wymaga uzyskania urzędowego pozwolenia na budowę. Montaż zbiornika bezodpływowego nie jest obarczony dodatkowymi formalnościami, jeżeli jego objętość użytkowa nie przekracza 10m3. Oznacza to, że zbiorniki bezodpływowe nie większe niż 10m3 są zwolnione z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę szamba. Pamiętajmy przy tym, że instalacja szamba do 10m3 wymaga jednak dopełnienia pewnych formalności. Zaliczamy do nich konieczność zgłoszenia budowy szamba w starostwie lub urzędzie miasta na prawach powiatu. Wzór wniosku zgłoszenia zajdziemy w urzędzie lub na jego stronie internetowej. Urząd ma 21 dni na zgłoszenie sprzeciwu do doręczonego zgłoszenia. Po tym czasie uznaje się zasadę milczącej zgody i można przystępować do montażu szamba na działce.

Pozwolenie na budowę szamba większego niż 10m3 wymaga dołączenia projektu budowlanego. Na decyzję w tej sprawie inwestor może czekać nawet ponad dwa miesiące. Niemniej, zbiorniki bezodpływowe na potrzeby gospodarstw domowych nigdy nie są większe niż 10m3. W przypadku 4-osobowej rodziny szambo o pojemności 6.5m3 powinno w zupełności wystarczyć.

 

Zgłoszenie budowy szamba krok po kroku

Zgłoszenie na budowę szamba dostarcza się najczęściej razem ze zgłoszeniem budowy domu. Należy do niego dołączyć opis techniczny zbiornika bezodpływowego i plan zagospodarowania działki wraz z zaznaczeniem lokalizacji szamba. W tym przypadku nie jest potrzebny projekt budowlany, lokalizację szamba na działce można zaznaczyć samodzielnie. Istotne jest wykazanie odległości szamba od innych elementów działki (ogrodzenie, budynki, sąsiedni dom). Ważne jest, aby szambo znajdowało się w odległości nie mniej niż 2 metry od granicy działki, 5 metrów od budynków mieszkalnych oraz 15 metrów od studni. Opis techniczny zbiornika i rysunek z jego przekrojem powinniśmy otrzymać od dystrybutora zbiorników bezodpływowych. Do zgłoszenia  należy dołączyć także oświadczenie o prawach własnościowych do nieruchomości.

Warto również zaopatrzyć się w zaświadczenie zarządcy sieci wodno – kanalizacyjnej o braku możliwości podłączenia budynku do sieci kanalizacyjnej. Pamiętajmy, że zbiorniki bezodpływowe na nieczystości płynne mogą być instalowane tylko na tych działkach, których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza taką możliwość. Przy czym, jeżeli działka posiada przyłącze do sieci kanalizacyjnej – urząd z pewnością nie wyda zgody na budowę szamba na tym terenie.

Zobacz także: Co to jest ekologiczne szambo?