Czym jest dezodoryzacja?

animacja domu

Nieprzyjemne zapachy mogą pojawiać się w wielu miejscach. Spotyka się je w opuszczonych domach, zalanych piwnicach, niesprzątanych od dawna pomieszczeniach. Przykra woń może również wydobywać się z instalacji domowych lub oczyszczalni ścieków, gdzie ich źródłem są odpady organiczne. Często zapachy te, poza tym, iż powodują dyskomfort, mogą być również niebezpieczne dla zdrowia. Unoszące się z nieczystości gazy i towarzyszący im odór to problem, z którym najłatwiej walczyć za pomocą dezodoryzacji.

Na czym polega dezodoryzacja?

Dezodoryzacja to najprościej mówiąc, usuwanie niepożądanych zapachów. Podczas tego procesu usuwane są wonie pochodzące z artykułów codziennego użytku, powietrza w niezamieszkanych wnętrzach, jak również strumieni gazów, które przedostają się do atmosfery z różnego rodzaju instalacji.

Wyróżnia się trzy metody dezodoryzacji:

  • usuwanie zanieczyszczeń wydzielających nieprzyjemny zapach,
  • przekształcanie uciążliwych zapachów w bezwonne lub przyjemniejsze,
  • wprowadzanie środków maskujących lub neutralizujących, które mają za zadanie zmniejszyć intensywność zapachu lub go zamaskować.

Wśród popularnych sposobów niwelowania nieprzyjemnych woni można wyróżnić ozonowanie, które dodatkowo oczyszcza powietrze i usuwa roztocza oraz drobnoustroje chorobotwórcze w pomieszczeniu. Inną metodą są filtry węglowe z zawartością węgla aktywnego oraz promieniowanie UV. Coraz częściej metodą na walkę z nieprzyjemnym zapachem są biologiczne oczyszczalnie ścieków, które nie wydzielają przykrej woni i są przyjazne dla środowiska.

W zabiegach na większą skalę stosuje się także absorpcję, adsorpcję, biofoltrację, spalanie zanieczyszczeń katalityczne lub termiczne. To, która metoda zostanie wykorzystana w konkretnej sytuacji, zależy od stopnia intensywności odoru oraz jego pochodzenia. Sytuacja jest każdorazowo oceniana przez specjalistów.

Skuteczność zabiegów dezodoryzacji

Poprawnie wykonany zabieg dezodoryzacji pomaga znacząco zmniejszyć wyczuwalność nieprzyjemnych woni lub całkowicie je wyeliminować. Skuteczność dezodoryzacji można określić za pomocą stopnia zmniejszenia stężenia zanieczyszczenia, intensywności zapachu gazu czy zapachowego stężenia zanieczyszczeń w miejscu, z którego się wydobywał.