Do czego przydają się zbiorniki bezodpływowe?

animacja domu

Zbiorniki bezodpływowe w znaczeniu odprowadzania ścieków to po prostu zwykłe szamba. Ich zawartość raz na jakiś czas musi opróżniać szambiarka, która wywozi nieczystości do profesjonalnej oczyszczalni ścieków. Każdy przyjazd szambiarki to oczywiście koszt, dlatego też coraz więcej osób stara się zamienić szambo w przydomową oczyszczalnię ścieków, by nieczystości „same” zamieniały się w wodę, która następnie rozprowadzana jest do gruntu na działce. Jednak zbiorniki bezodpływowe mają jeszcze inne zastosowania, dlatego warto przyjrzeć się im bliżej.

Magazyn deszczówki

Zbiorniki bezodpływowe są idealnym magazynem na deszczówkę. Można zbierać w nich wodę z opadów, by wykorzystać ja do własnych celów i oszczędzić na zużywaniu wody dostarczanej przez wodociągi. Jak wszyscy wiemy, zapasy wody słodkiej na świecie kurczą się, dlatego też oszczędność wody jest bardzo ważna. Zbiornik na deszczówkę umieszczony na swojej działce jest więc bardzo ekologicznym rozwiązaniem. Co można zrobić z deszczówką? Można traktować jak zwykłą wodę użytkową, a nie pitną. Jest idealna na przykład do podlewania ogrodu, czy uzupełniania poziomu wody w ozdobnych oczkach wodnych. Deszczówkę można także wykorzystać w łazience. Nadaje się do spuszczania wody, a jeśli jest oczyszczona – nawet do zrobienia prania.

Zbiornik na gnojowicę

Gnojowica to przefermentowana mieszanina odchodów zwierząt gospodarskich. Mogą znaleźć się w niej także domieszki niewykorzystanych pasz. Gnojowica jest świetnym naturalnym nawozem, pod warunkiem że używa się jej z umiarem. Wylewana w sposób niekontrolowany jest zagrożeniem dla środowiska naturalnego. Dlatego też jej przechowywanie wymaga szczelnego zbiornika, z którego zawartość nie wydostanie się do gruntu. Zbiorniki bezodpływowe instalowane jako przydomowe szamba świetnie nadają się do tego celu. Wymagania stawiane budowlom rolniczym służącym do magazynowania gnojowicy podaje Ustawa z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu.