drogi kliencie

Drogi kliencie, nie daj się oszukać

Drogi kliencie, w celu zapewnienia Państwa o świadczeniu najwyższych usług, chcielibyśmy zwrócić uwagę na kilka elementów. Przestrzegamy by przy długoterminowej inwestycji jaką jest zakup przydomowej oczyszczalni biologicznej, zwrócić szczególną uwagę na:

Deklaracja właściwości użytkowych oczyszczalni:

drogi kliencie

Każdy z producentów przydomowych oczyszczalni ścieków wystawia deklarację zgodności zbiorników z obowiązującymi normami. Schemat takiej deklaracji może się minimalnie różnić, ale powinien zawierać kilka obowiązkowych pozycji. Z pozycji obowiązkowych:

1. Deklaracja posiadania certyfikatu

drogi kliencie

Certyfikat aby był ważny, musi składać się z:

  • wyszczególnionej aktualnej normy 12566-3:2005+A2:2013 (12566-3:2005+A1:2009 jest już nie aktualny i montaż takich zbiorników według obowiązujących przepisów jest niezgodny z prawem!!!)
  • Pieczątki instytutu notyfikowanego
  • Podpis jednostki notyfikowanej
  • Właściwości użytkowe pokrywające się z deklaracją użytkową.

2. Wytrzymałość zbiorników poparta głębokością w jakiej można montować zbiornik bez dodatkowych wzmocnień

Ten element jest szalenie istotny w kontekście minimalizacji ryzyka deformacji oraz ewentualnych reklamacji. Jeżeli wartość ta jest mniejsza od 1m, oznaczać to może iż producent jest świadomy nietrwałości swoich zbiorników i zabezpiecza się przed ewentualną reklamacją w przypadku: zarwania, deformacji przy wybieraniu przez wóz asenizacyjny czy najechania przez samochód osobowy na teren montażu.

3. Dobowe obciążenie ścieków, które oczyszczalnia jest w stanie przerobić.

W przypadku dobowego obciążenia ścieków nie ma określonych przepisami wartości. Przyjęte jest jednak iż ścieki w celu najwyższego przeczyszczenia powinny znajdować się w zbiorniku 3 doby. Dlatego do przeliczenia dziennego obciążenia można podzielić pojemność zbiornika przez 3. Jest to gwarancja, iż oczyszczony ściek spełniać będzie założone oczekiwania.