Czy w trudnych warunkach wodno-gruntowych mogę zamontować oczyszczalnię biologiczną ?

animacja domu

Oczywiście. W trudnych warunkach wodno-gruntowych, gdy na działce mamy glinę lub wysoki poziom wód gruntowych możemy zamontować oczyszczalnię biologiczną z przepompownią i poletkiem rozsączającym w nasypie.

Takie rozwiązanie jest specjalnie opracowane dla ciężkich warunków. Ten rodzaj odprowadzenia daje nam gwarancję wchłonięcia oczyszczonego ścieku przez grunt. Dodatkowo wodę nagromadzoną w przepompowni możemy wtórnie wykorzystać do odlewania ogrodu, a nasyp można dowolnie zagospodarować np. zbudować skalniak lub posadzić rośliny niskopienne.

wizualizacja instalacji