Jaka oczyszczalnia na jaki grunt, czyli odwieczny dylemat: „oczyszczalnia biologiczna, czy oczyszczalnia ekologiczna”?

animacja domu

Przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna być za każdym razem dobierana w sposób indywidualny. Wybór odpowiedniej oczyszczalni ścieków jest niezwykle istotny. Jednym z najważniejszych czynników jest charakterystyka gruntów na terenie, gdzie planujemy montaż oczyszczalni.

Zawsze należy więc uzyskać odpowiednią wiedzę. Można to zrobić:

  • wykonując wiercenia geologiczne. Dostarczą nam one wielu danych, których interpretacją powinien się zająć specjalista,
  • wykonując samodzielnie tzw. test perkolacyjny. Przy czym należy pamiętać, że jest to metoda znacznie mniej dokładna.

Szczególne znaczenie ma tutaj rodzaj gleby oraz jej stopień przepuszczalności wody. Od tego zależy czy będzie można wykorzystać grunt do przeprowadzenia drugiego, tlenowego etapu oczyszczania ścieków (oczyszczalnie EKO-ODR).

W zależności od charakterystycznych właściwości posiadanych przez nas gruntów istnieją następujące opcje montażu oczyszczalni:

  • Na glebach, które dobrze przepuszczają wodę i przy niskim poziomie wód podskórnych (czyli głównie piaski oraz grunty mieszane z dominacją gleb piaszczystych) możliwe jest zastosowanie opcji z drenażem rozsączającym (EKO-ODR i EKO-BIO) lub tunelem rozsączającym (tylko EKO-BIO), czyli oczyszczalni biologicznej typu EKO-BIO lub ekologicznej EKO-ODR. Właściwości takich gruntów gwarantują, niezbędny w procesie oczyszczania, odpowiednio długi przepływ dla EKO-ODR, oraz możliwość skutecznego wprowadzenia oczyszczonych ścieków do gruntu w przypadku EKO-BIO.
  • Na glebach, które bardzo dobrze przepuszczają wodę, a wody podskórne znajdują się nie płycej niż na 2,5 m. pod poziomem gruntu, jak również na gruntach ciężkich, nieprzepuszczalnych z poziomem wód podskórnych mieszczącym się w przedziale 2,5 – 5 m. pod poziomem terenu – znakomicie sprawdzi się oczyszczalnia EKO-BIO z opcją odprowadzenia oczyszczonych ścieków do studni chłonnej.
  • W skrajnie trudnych warunkach z pewnością sprawdzi się oczyszczalnia EKO-BIO z przepompownią w nasypie (kopcu). Takie rozwiązanie ma zastosowanie nawet w przypadku, gdy woda „stoi na gruncie”.

Sprawdź również: Ile kosztuje oczyszczalnia biologiczna?