Skąd mam wiedzieć, że ten produkt rzeczywiście działa?

animacja domu

W naszej firmie działa Zakładowy System Kontroli Jakości i badamy nie tylko każdy opuszczający fabrykę produkt, ale również okresowo (u wybranych losowo klientów – za ich zgodą) badamy jakość oczyszczonej wody pod względem jej czystości (według wymagań Europejskiej Normy Zharmonizowanej PN EN 12566).

Pozytywne wyniki przeprowadzonych badań pozwalają nam na wystawienie stosownej Deklaracji Zgodności, która poświadcza jakość naszych wyrobów i skuteczność ich działania.