Jaką mamy pewność, że przydomowa oczyszczalnia jest skuteczna?

animacja domu

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są coraz częściej stosowanym rozwiązaniem, szczególnie na terenach wiejskich. Powinny one spełniać odpowiednie wytyczne, na przykład przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi. Jednak osoby, które inwestują w oczyszczalnię ścieków, chciałyby mieć pewność, że jest ona opłacalna, a co za tym idzie – skuteczna. Skąd można się dowiedzieć, że tak właśnie jest?

Wieloetapowe oczyszczanie

Decydując się na montaż przydomowej oczyszczalni, warto skorzystać z usług takiej firmy, która oferuje sprzęt dobrej jakości. Biologiczne oczyszczalnie ścieków, które znajdują się w naszej ofercie, spełniają wszelkie wymogi oraz są opatrzone znakiem CE. Poza tym proces oczyszczania składa się z kilku etapów, dzięki czemu jest skuteczny. Po przesiewaniu i usunięciu odpadów mineralnych dochodzi do kilkugodzinnej sedymentacji, czyli stabilizacji ścieków, w efekcie czego ciała stałe osadzają się na dnie zbiornika. Następnie dochodzi do obróbki biologicznej i osadzenia ostatecznego, w wyniku którego oczyszczone ścieki są wypuszczane z oczyszczalni. Taki proces zapewnia dokładne i skuteczne działanie oczyszczalni.

Zakładowy System Kontroli Jakości

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest alternatywą dla szamba czy wywozu ścieków wozami asenizacyjnymi. W naszej firmie dbamy o produkty nie tylko do momentu sprzedaży, ale także w czasie ich użytkowania. Właśnie dlatego funkcjonuje u nas Zakładowy System Kontroli Jakości. Ta inicjatywa polega na tym, że badamy okresowo u wybranych losowo Klientów oczyszczoną wodę pod względem jej czystości. Dzieje się to zgodnie z wymaganiami Europejskiej Normy Zharmonizowanej PN EN 12566. Jeśli po przeprowadzonym badaniu uzyskamy pozytywny wynik, wystawimy Deklarację Zgodności. Taki dokument potwierdza jakość produktów, a przede wszystkim udowadnia, że ich działanie jest skuteczne. Dzięki temu nasi Klienci otrzymują potwierdzenie, że inwestycja w przydomową oczyszczalnię była słuszna i działa ona bez zarzutów.