Jakie mikroorganizmy żyją w bioreaktorze?

animacja domu

Proces oczyszczania ścieków jest niezwykle skomplikowany i złożony. Składa się z wielu etapów, na których skuteczność wpływa działanie wielu podzespołów. Jednym z podstawowych urządzeń biorących udział w biologicznym oczyszczaniu ścieków jest bioreaktor. Jego funkcjonowanie oparte jest o procesy samooczyszczania, które zachodzą w naturalnych wodach. Zwykle zastosowany zostaje w nich rozkład tlenowy, a rozkład materii odbywa się dzięki mikroorganizmom. Jakie mikroorganizmy żyją w bioreaktorze i dlaczego są pożyteczne?

Czym są wypełnione bioreaktory?

Bioreaktor, czyli jedno z podstawowych urządzeń wykorzystywanych w biologicznych oczyszczalniach ścieków są wypełnione tak zwanym osadem czynnym. Są to odpowiednie grupy mikroorganizmów, których pożywienie stanowią zanieczyszczenia, które znajdują się w ściekach. Mowa tutaj nie tylko o bakteriach, ale również o mikroorganizmach wyższych, których w bioreaktorze w zależności od pory roku może być od 105 aż do 160 ton. Z uwagi na to, że pełnią one różne role, można je podzielić na trzy grupy. Pierwszą z nich są organizmy samożywne, czyli autotrofy, które odpowiadają za utlenianie amoniaku do azotanów. W bioreaktorach żyją również heterotrofy, czyli organizmy cudzożywne odpowiedzialne za redukcję azotanów do azotu gazowego. Trzecią grupą mikroorganizmów są takie, które akumulują fosfor, czyli odpowiadają za jego usuwanie.

Jaka jest rola mikroorganizmów?

Obecność mikroorganizmów w bioreaktorze jest niezwykle ważna. Dzięki nim ze ścieków usuwane są substancje biogenne, czyli azot i fosfor. Oprócz tego na skutek ich działania dochodzi do rozkładu związków organicznych. Wynikiem wielu procesów, które zachodzą w bioreaktorach, jest również powstawanie nowych mikroorganizmów. Są one jednak usuwane z urządzenia (przyjmują wówczas postać osadu). Dzięki obecności mikroorganizmów w bioreaktorze są możliwe procesy biochemiczne, bez których oczyszczenie ścieków ze związków organicznych i substancji biogennych nie byłoby możliwe do osiągnięcia w tak dużym stopniu. W zależności od tego, jaki skład mają ścieki, cały proces może być zmodyfikowany do konkretnych potrzeb.