Kilka słów o redukcji fosforu w ściekach

animacja domu

Fosforany w ściekach domowych pochodzą przede wszystkim z detergentów, środków piorących i środków czystości oraz różnorodnych innych produktów zawierających fosfor. Redukcja fosforu jest konieczna przede wszystkim ze względu na środowisko naturalne, dlatego też oczyszczalnie ścieków, w tym również oczyszczalnie przydomowe, powinny zapewniać skuteczne rozwiązania również w tym zakresie.

Dlaczego konieczna jest redukcja fosforu?

Fosforany w ściekach występują zarówno w formie rozpuszczonej, jak i w zawiesinie. Stężenie fosforu w ściekach mieści się najczęściej w przedziale od kilkunastu do kilkudziesięciu mg/litr. Nie są one toksyczne, jednak stanowią główny czynnik prowadzących do eutrofizacji, czyli szybkiego i nadmiernego rozwoju mikroorganizmów. Kiedy dochodzi do rozkładu glonów, zachodzą procesy tlenowe, podczas których tlen zużywany jest m.in. do utleniania azotu do azotanów i węgla do dwutlenku węgla. Prowadzi to do deficytów tlenu rozpuszczonego, co może skutkować obumieraniem ryb. Redukcja zawartości fosforu w ściekach jest więc niezwykle ważne z punktu widzenia środowiska naturalnego.

To właśnie z troski o środowisko naturalne coraz częściej wybierane są oczyszczalnie ścieków, które zapewniają skuteczną redukcją fosforu. Ekologiczne oczyszczalnie ścieków są szczególnie często wybierane w przypadku obiektów położonych poza obszarami uzbrojonymi (posiadającymi dostęp do sieci kanalizacji). Dotyczy to nie tylko jednorodzinnych domów poza miastem czy domków letniskowych, ale również domów szeregowych, ośrodków wczasowych czy niewielkich obiektów sportowych na terenach niezurbanizowanych.

Biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków: 95% redukcji fosforu

Przydomowa biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków EKO-BIOCH wykorzystuje specjalny środek chemiczny PIX-112 (dozowany według instrukcji), który pozwala na zredukowanie fosforu zawartego w ściekach aż o 95% (przy wartości liczbowej <0,5g P/m3). Środek ten dozowany jest do komory, w której zachodzi beztlenowy proces oczyszczanie ścieków.