Oczyszczalnia z drenażem rozsączającym – na żwirze czy na pakiecie?

animacja domu

Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym są popularnym i skutecznym rozwiązaniem problemu związanego z odprowadzaniem ścieków. Głównymi elementami szamba ekologicznego są osadnik gnilny oraz montowany za nim układ drenażu rozsączającego.Schemat działania urządzenia przypomina ten stosowany w biologicznej oczyszczalni ścieków, jednak w przypadku oczyszczalni z drenażem rozsączającym proces beztlenowego i tlenowego oczyszczania ścieków nie zachodzi w jednym zbiorniku, a w wydzielonych sekcjach. W wyniku oczyszczania powstają ścieki przyjaznych dla środowiska, które nie powodują zanieczyszczania wód gruntowych. Całość procesu jest w pełni ekologiczna oraz naturalna. Najłatwiejszym sposobem na bezpieczne pozbycie się ścieków jest zastosowanie drenażu rozsączającego, czyli układu perforowanych rur umiejscowionych pod ziemią. Dzięki drenażowi możliwe jest równomiernie wprowadzenie podczyszczonych ścieków do gruntu. W drenach dochodzi do ostatecznego, tlenowego procesu oczyszczania ścieków, zwanego nitryfikacją. Drenaż wykonuje się z plastikowych rur o średnicy 110 mm i długości zależnej od liczby stałych użytkowników. Przyjmuje się, że mieszkańca powinno przypadać 12 m rury.

Najczęściej dreny układa się na warstwie żwiru. Zapobiega on zapychaniu się drenów grudkami ziemi i zapewnia skuteczne odprowadzanie ścieków. Wykorzystanie żwiru jest dobrym rozwiązaniem na działkach z dobrze przepuszczalnym gruntem i niskim poziomem wód gruntowych. Do niedawna była to jedyna metoda pozwalająca na rozłożenie drenów. Od jakiegoś czasu można się spotkać z jeszcze jednym rozwiązaniem, w którym wykorzystywana są specjalne pakiety drenażowe. Są to wytrzymałe, prostokątne bloczki wykonane z polipropylenu. Ich konstrukcja zapewnia równomierne rozprowadzenie ścieków. Mają one zastosowanie na gruntach przepuszczalnych, podobnie jak w przypadku drenażu na żwirze. Ich dodatkową zaletą jest jednak fakt, że można ich użyć na gruntach słaboprzepuszczalnych przy zastosowaniu dodatkowej warstwy żwiru. Daje to możliwość montażu oczyszczalni na gruntach problematycznych.

Niezależnie od metody ułożenie drenów, oczyszczalnie z drenażem rozsączającym są ekonomicznym i popularnym rozwiązaniem pozwalającym na ekologiczne pozbycie się ścieków.

Sprawdź także: Jak działa drenaż rozsączający?