Biologiczne oczyszczanie ścieków – nasze nagrody

Firma EKO-BIO z Łodzi nieustannie dba o najwyższy standard biologicznego oczyszczania ścieków. Nasze oczyszczalnie biologiczne zyskały uznanie nie tylko wśród szerokiego grona zadowolonych Klientów, ale też w środowiskach branżowych. Najlepszym tego świadectwem są otrzymane nagrody, laury i wyróżnienia.

Poniżej znajdą Państwo listę najważniejszych nagród otrzymanych przez nasze produkty. To kolejny dowód tego, że jesteśmy partnerem godnym zaufania, a oferowane przez nas rozwiązania gwarantują najwyższą jakość użytkowania.

 

Biologiczne oczyszczanie ścieków – nasze nagrody

Certyfikaty dla firm przyznawane są wyłącznie przedsiębiorcom, którzy nie zalegają z opłatami wobec ZUS i US. Trzeci etap weryfikacji zakłada audyt przeprowadzony przez ekspertów Fundacji Qualitas. Audyt jest prowadzony osobno dla każdej z kategorii i bez wyjątków. Najwyższa jakość musi zostać potwierdzona przez niezależny organ, gdyż wręczanie certyfikatu nie może bazować na samoocenie. Ostatni, czwarty etap to poddanie się społecznej weryfikacji.

EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE® to największy w Polsce Certyfikat promujący jakość.

Biologiczne oczyszczanie ścieków – nasze nagrody

 

Godło Certyfikatu to prestiż, nobilitacja i przede wszystkim wyróżnienie projakościowych dążeń firm i przedsiębiorstw działających w naszym kraju.

Certyfikat ma charakter otwarty i jest skierowany do wszystkich podmiotów zainteresowanych potwierdzeniem jakości swoich produktów, usług oraz działań na rzecz ekologii i innowacyjności.

 

Biologiczne oczyszczanie ścieków – nasze nagrody

 

Gala zwieńczająca  finał pierwszej edycji Plebiscytu „Eko-Inspiracja”, organizowanego przez redakcję miesięcznika „Ekologia i Rynek” odbyła się na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych i zgromadziła w jednym czasie i w jednym miejscu tych, którzy jak najwięcej i jak najlepiej pragną działać na rzecz ochrony środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju.

 

 

Biologiczne oczyszczanie ścieków – nasze nagrodyTÜV jest jedną z najbardziej znanych marek niemieckich. To marka, która stała się synonimem zasad bezpieczeństwa, pewności, solidności i bezstronności. Organizacje TÜV gwarantują, że te zasady są stosowane nie tylko w Niemczech, ale i na świecie.

Marka, a ściślej atrybuty jej przypisywane sprawiają, że stanowi ona o sile produktu / usługi występującego pod daną marką. Dodatkowo, to właśnie siła marki jest niezwykle istotnym wyróżnikiem i kryterium wyboru spośród wielu (niejednokrotnie identycznych w sensie funkcjonalności) produktów czy usług.

tuv sud logo 2009
eko jakość roku 2011
EKO INSPIRACJA
tuv sud logo 2013
eko inspiracja 2014 firma
jakość logo brąz
jakość 2016 logo eco
logo CE