Oczyszczalnie EKO-BIO z przepompownią w nasypie. Gdzie i kiedy się sprawdzają?

animacja domu

Jeśli nie ma możliwości podłączenia twojego gospodarstwa do sieci kanalizacyjnej lub jeśli takie podłączenie byłoby zbyt kosztowne, przemyśl inwestycję w przydomową, ekologiczną oczyszczalnię ścieków.

To, jaki rodzaj oczyszczalni wybierzesz uzależnione będzie od warunków wodno-gruntowych, występujących na twoim terenie, w tym od rodzaju gleby i poziomu wody.

Zlecone badania geologiczne określą miąższość warstw, wysokość wód gruntowych i przepuszczalność samego gruntu.

Oczyszczalnie EKO-BIO z odprowadzaniem oczyszczonych ścieków do studni chłonnej

Oczyszczalnie EKO-BIO z odprowadzaniem oczyszczonych ścieków do studni chłonnej montujemy na glebach o bardzo dobrym współczynniku przepuszczalności wody. Wymaga się, aby wody podskórne były położone ponad 2,5 metra nad poziomem gruntu.

Zainstalowanie tego typu oczyszczalni jest także możliwe na gruntach nieprzepuszczalnych, w których wody znajdują się do pięciu metrów pod poziomem terenu.

Na jakich gruntach sprawdzi się standardowa oczyszczalnia EKO-BIO?

Najprostszy typ oczyszczalni, czyli oczyszczalnia EKO-BIO, sprawdzi się na terenach piaszczystych i mieszanych.

Gleby, na których montuje się ten typ oczyszczani, powinny dobrze przepuszczać wodę i charakteryzować się niskim poziomem wód podskórnych.

W naszej ofercie posiadamy dwa rodzaje tych oczyszczalni:

  • z drenażem rozsączającym,
  • z tunelem rozsączającym.

Gdzie i kiedy sprawdzają się oczyszczalnie EKO-BIO z przepompownią w nasypie?

Najbardziej zaawansowanym technicznie są oczyszczalnie EKO-BIO z przepompownią w nasypie, przeznaczone do montażu w bardzo trudnych warunkach, w tym nawet przy wodzie stojącej na gruncie.

Instaluje się je na gruntach słabo przepuszczalnych, glinach oraz lustrach wód. Podczas montażu proponowanych przez naszą firmę oczyszczalni, na działce tworzymy niewielkich rozmiarów górkę.

Zasada działania urządzenia jest bardzo prosta: ścieki płyną z przepompowni do studzienki rozdzielczej, skąd rurami trafiają do warstw filtracyjnych. Wierzchnią warstwę filtru zasypuje się warstwą gruntu. Ma ona za zadanie chronić układ rozsączający przed chłodem, przed niskimi temperaturami i uszkodzeniami. Ona właśnie tworzy widoczny nasyp.

Oczyszczalnie EKO-BIO z przepompownią w nasypie są łatwe i tanie w eksploatacji.