Popularne rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

animacja domu

Posiadanie własnego domu to marzenie wielu Polaków. Jednak z tym przywilejem wiąże się także konieczność dbania o odpowiednie zagospodarowanie i utrzymanie posesji. Jednym z kluczowych aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę, jest system odprowadzania i oczyszczania ścieków. W przypadku braku możliwości podłączenia do miejskiej kanalizacji warto rozważyć wybór jednej z popularnych przydomowych oczyszczalni ścieków. W niniejszym artykule zapoznamy się z trzema najbardziej powszechnymi rodzajami takich urządzeń: oczyszczalniami biologicznymi, drenażowymi oraz biologiczno-chemicznymi.

Oczyszczalnie biologiczne

Oczyszczalnie biologiczne cieszą się dużą popularnością dzięki swojej skuteczności oraz bezpieczeństwu dla środowiska. Funkcjonują one na zasadzie wykorzystania naturalnych procesów biologicznych zachodzących między mikroorganizmami zamieszkującymi specjalny osad czynny. Proces ten prowadzi do rozkładu substancji organicznych zawartych w ściekach.

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje oczyszczalni biologicznych: ze złożem biologicznym (tzw. SBR) oraz z bioreaktorem (tzw. MBR). W przypadku oczyszczalni SBR wykorzystuje się specjalne zbiorniki, w których gromadzone są ścieki oraz osad czynny, gdzie zachodzi proces oczyszczania. Natomiast oczyszczalnie MBR opierają się na bioreaktorach membranowych, które zapewniają jeszcze wyższą skuteczność procesu.

Zalety oczyszczalni biologicznych to przede wszystkim wysoka efektywność oraz ekologiczność. Ponadto stanowią one stosunkowo niedrogi sposób na zagospodarowanie ścieków. Obydwa typy oczyszczalni wymagają jednak regularnego serwisowania i kontrolowania pracy urządzenia, co generuje pewne koszty eksploatacyjne.

Oczyszczalnie drenażowe

Przydomowa oczyszczalnia drenażowa jest innym popularnym rozwiązaniem stosowanym w przydomowych instalacjach. Zasada jej działania polega na przepuszczaniu ścieków przez odpowiednio przygotowany drenaż gruntowy lub podłoże zeolitowe. Proces ten przyczynia się do odfiltrowania zawiesin stałych oraz związanych z nimi zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych.

Największą zaletą tego typu oczyszczalni jest fakt, że nie wymaga ona zużycia energii elektrycznej ani użycia dodatkowych substancji chemicznych. Jest to więc rozwiązanie ekologiczne i ekonomiczne. Warto jednak dodać, że oczyszczalnie drenażowe mogą być stosowane jedynie w miejscach o odpowiednich warunkach gruntowych (przede wszystkim niskim poziomem wód gruntowych).

Oczyszczalnie biologiczno-chemiczne

Ostatnim z prezentowanych rodzajów przydomowych oczyszczalni ścieków są oczyszczalnie biologiczno-chemiczne. Ich działanie łączy w sobie metody stosowane w oczyszczalniach biologicznych oraz wykorzystanie specjalnych środków chemicznych. Proces oczyszczania w tego typu urządzeniach polega na kilku etapach. Najpierw ścieki są poddawane mechanicznemu oczyszczeniu, następnie trafiają do reaktora biologicznego, gdzie zachodzi rozkład materii organicznej, aż w końcu zanieczyszczenia są usuwane za pomocą koagulacji i flokulacji chemicznej.

Takie urządzenia charakteryzują się wysoką skutecznością oraz efektywnością, jednak ich funkcjonowanie wiąże się z większym zużyciem energii oraz koniecznością uzupełniania środków chemicznych. W efekcie koszty eksploatacji takiej oczyszczalni są wyższe niż w przypadku pozostałych przedstawionych rozwiązań.

Podsumowując, wybór odpowiedniej przydomowej oczyszczalni ścieków zależy od indywidualnych potrzeb oraz warunków na danej posesji. Warto wziąć pod uwagę aspekty ekonomiczne, ekologiczne oraz funkcjonalne, a także skonsultować się ze specjalistami w celu uzyskania profesjonalnej opinii i pomocy w wyborze właściwego rozwiązania.