Rozwiązania stosowane w nowoczesnych eko-domach

animacja domu

Domy budowane obecnie znacząco różnią się od tych budowanych choćby dwadzieścia lat temu. W nowoczesnych domach stawia się na ekologię, energooszczędność i odnawialne źródła energii. Dzięki takim rozwiązaniom ich właściciele ponoszą dużo mniejsze koszty za eksploatację domu.

Odprowadzanie ścieków

Przy domach, które nie mają dostępu do kanalizacji, kiedyś budowało się betonowe szamba. Jednak nie były one idealnym rozwiązaniem. Uszczelnienie pomiędzy betonowymi kręgami z czasem traciło swoje właściwości i zawartość szamba dostawała się do gleby zatruwając ją, a do tego wydając nieprzyjemne zapachy. Dlatego też zaczęto myśleć o nowych rozwiązaniach usuwana ścieków. Następcami szamb betonowych stały się szamba plastikowe, które są niezawodne, jeśli chodzi o ich szczelność. Jednak w dalszym ciągu raz na jakiś czas trzeba je opróżniać. Inżynierowie wymyślili więc przydomowe oczyszczalnie ścieków. Oczyszczalnie te dzięki skomplikowanym procesom biologicznym zmieniają ścieki z domu w ciecz przypominającą wodę. Dodatkowo oczyszczalnie wyposażone są w system drenażowy, który rozprowadzony jest pod powierzchnią ziemi. Oczyszczony płyn przesącza się do gleby, dzięki czemu ścieków nie trzeba przewozić i neutralizować,  a środowisko naturalne ni cierpi.

To, co daje natura

W eko domach energię pobiera się ze słońca przy pomocy specjalnych paneli fotowoltaicznych. Z kolei skomplikowane urządzenia, takie jak rekuperatory dbają o to, aby odzyskiwać ciepło ze zużytego powietrza i ogrzewać nim to, które dostaje się domu. Pompy ciepła z kolei mają za zadanie dogrzewać dom ciepłem, które pobierają z ziemi i powietrza, przy minimalnym użyciu energii pozyskiwanej tradycyjnymi metodami. Nowoczesne domy mają też swoje zbiorniki na deszczówkę, którą wykorzystują do podlewania ogródków. Nowoczesne technologie pozwalają także na wykorzystywanie wody z deszczówki do spuszczania wody w toalecie. Dzięki takim rozwiązaniom właściciele domów oszczędzają niemałe sumki jednocześnie dbając o Matkę Naturę.