Samodzielny montaż przydomowej oczyszczalni ścieków cz. 1

animacja domu

Producenci i sprzedawcy przydomowych oczyszczalni zwykle oferują zakup danego urządzenia wraz

z usługą jego instalacji. Jest to korzystne i rozsądne rozwiązanie, ekipa montażowa bowiem zna specyfikację instalowanego sprzętu, ma również duże doświadczenie w jego montowaniu. Niemniej jednak znajdują się użytkownicy, którzy są skłonni zainstalować taką oczyszczalnię samodzielnie. Tym bardziej, że samodzielna instalacja przydomowej oczyszczalni nie musi oznaczać utraty gwarancji na urządzenie. O ile oczywiście instalujący zapoznał się i zastosował do zaleceń zawartych w instrukcji jego montażu. Z myślą o takich właśnie użytkownikach przygotowaliśmy krótki poradnik, który może pomóc w trakcie prac. Jako przykład instalacji obieramy oczyszczalnię biologiczną. Zapraszamy do lektury!

Poradnik instalatora

Na początek niezbędne jest przygotowanie wykopu pod zbiornik. Powinien on być na tyle głęboki, by można było bezproblemowo połączyć go z instalacją kanalizacyjną budynku, trzeba pamiętać też przy tym o spadzie rury (25 mm na 1 mb), co umożliwi ściekom dobry przepływ. Wymiary wykopu będą się różnić w zależności od pojemności zbiornika oczyszczalni biologicznej, przyjęło się jednak, aby była to jego długość całkowita plus 1 metr. Podobnie ma się rzecz z szerokością wykopu. Głębokość zaś powinna być o około 20 cm większa od wysokości zbiornika oczyszczalni, posłuży to wysypaniu pod zbiornik podsypki z piasku stabilizowanego. Należy pamiętać, aby pokrywa włazu zawsze wystawała (przynajmniej 5 cm) nad powierzchnię gruntu. Kolejnym krokiem jest już wstawienie do wykopu zbiornika i wstępne wypoziomowanie go po dłuższej osi. Tuż potem trzeba wypełnić go w ⅓ wysokości wodą, powtórnie wypoziomować na osi wzdłużnej i zasypać gruntem. Grunt powinien być jednorodny w strukturze, najchętniej pochodzący z naszego wykopu. Sam wykop zaś – być umiejscowiony tak, by do zbiornika można było się bez problemów dostać w celach konserwacji, naprawy i opróżnienia. Jeżeli w wykopie zbiera się woda, to może oznaczać, że działka położona jest na podmokłym gruncie. W tym wypadku należy zbiornik zasypać mieszaniną piasku i cementu (tzw. suchy beton). Zbiornik przydomowej oczyszczalni powinien wreszcie zostać wyposażony we właściwą instalację napowietrzającą system (syfony) oraz wentylację pionową (rura o przekroju 110 mm) w wysokości o 30 cm większej od szczytu (kalenicy) dachu. Na tym etapie prac mamy już zasypany zbiornik i możemy przystąpić do montażu rurociągu. Przedstawimy go w kolejnej części artykułu.

Przeczytaj również: Samodzielny montaż przydomowej oczyszczalni ścieków – część 2.