Jak duży powinien być zbiornik na ścieki

animacja domu

Podczas budowy szamba, trzeba dokładnie określić nie tylko teren, na jakim zbiornik ma się znaleźć, ale również jego pojemność. W takich przypadkach bardzo często pojawia się pytanie: jak duży powinien być zbiornik na ścieki?

Oblicz pojemność szamba.

Zarówno w przypadku szamb plastikowych, jak i betonowych, konieczne jest obliczenie odpowiedniej wielkości zbiornika. Zakłada się, że szambo powinno być opróżniane nie częściej niż 10, lecz nie rzadziej niż 14 dni. Oznacza to więc, że pojemność szamba musi być dostosowana do liczby dni oraz ilości osób, zamieszkujących dany teren.
Szacuje się, że jedna osoba zużywa dziennie 150 l wody, aby więc obliczyć odpowiednią wielkość zbiornika na ścieki, należy pomnożyć ilość wody na jedną osobę, przez liczbę osób i 14 dni, w trakcie których następuje wypróżnienie szamba. W przypadku rodziny czteroosobowej, równanie będzie wyglądać mniej więcej tak:
150l x 4 osoby x 14 dni = 8400 l = 8,4 m3

Jeżeli nie ma możliwości wykonania szamba o dokładnie takiej pojemności, najlepiej wybrać wielkość zbliżoną, zaokrągloną wzwyż, czyli 9 lub 10 m3.
W przypadku szamb betonowych, które wykonywane są na miejscu, tak naprawdę wielkość takich zbiorników może być dowolna, jednak zaleca się zbliżenie jej do rozmiarów wozów asenizacyjnych, którymi posługuje się przedsiębiorstwo kanalizacyjne, aby wywóz ścieków był łatwiejszy.

Dobieraj wielkość zbiorników odpowiedzialnie.

Jeżeli nie jesteśmy pewni wielkości, jaką powinien mieć zbiornik na ścieki dla danego gospodarstwa domowego, zawsze lepiej jest zdecydować się na nieco większe wymiary, gdyż przy zbyt małej pojemności, szambo mobilne z tworzywa może się załamać, co spowoduje wydostawanie się ścieków na zewnątrz.
Podczas budowy szamba należy wrócić uwagę na wiele czynników, jednak rozmiary samego zbiornika są jednym z najbardziej istotnych. W miejscach, w których nie można liczyć na kanalizację, należy objętość prywatnych zbiorników dopasować tak, aby możliwe było swobodne wypompowywanie ścieków przynajmniej raz na dwa tygodnie, jednak nie było konieczne częściej niż raz na 10 dni.