Jakie rodzaje filtrów do oczyszczania wody wyróżniamy?

Oczyszczanie wody niezbędne jest nie tylko w celu jej bezpiecznego spożywania. Jest ono kluczowe także w przypadku różnego rodzaju oczyszczalni ścieków m.in. oczyszczalni przydomowych. Wyróżniamy kilka sposobów filtracji wody do celów spożywczych oraz użytkowych, dzięki którym możliwe jest usunięcie z niej np. zanieczyszczeń stałych. Dowiedz się więcej na temat rodzajów filtrów do wody. Continue reading

Jakie są zalety szamb z tworzyw sztucznych?

Wybór rodzaju szamba to ważna decyzja, która ma wpływ m.in. na łatwość montażu zbiornika na ścieki. Pod uwagę musimy wziąć nie tylko pojemność szamba, ale także materiał, z którego zostało ono wykonane. Szamba betonowe coraz częściej zastępowane są szambami z tworzyw sztucznych. Wyjaśniamy, jakie mają zalety i dlaczego warto zdecydować się na takie rozwiązanie. Continue reading

Budowa przydomowej oczyszczalni, a liczba komór

Osoby, które planują instalację przydomowej oczyszczalni ścieków, często zastanawiają się, ile powinna mieć komór, by poradziła sobie z ilością ścieków generowanych przez daną liczbę mieszkańców domu. Wydajność oczyszczalni nie zależy jednak od liczby komór – ta pozostaje niezmienna (do liczby użytkowników dobiera się tylko wielkość oczyszczalni). Ile komór ma oczyszczalnia i jak one działają? Continue reading

Zbiorniki na szambo. Polietylen czy żelbeton?

Zbiornik na szambo jest jedyną z dostępnych opcji w przypadku nieskanalizowanej działki, która jest zbyt mała, aby można było korzystać z przydomowej oczyszczani ścieków. Rozwiązanie to znane jest od wielu dziesięcioleci i niestety, ale swoje wady. Czasami jednak nie unikniemy konieczności budowy szamba, dlatego warto dowiedzieć się, jaki rodzaj zbiornika na nieczystości wybrać. Wyjaśniamy, czym różni się szambo z żelbetonu od szamba z polietylenu. Continue reading

Kiedy MPZP nie zezwoli na budowę oczyszczalni?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest jedyną z możliwością bezpiecznego odprowadzania zanieczyszczeń bytowych w przypadku zamieszkiwania na terenach nieskanalizowanych. Teoretycznie organy administracyjne nie powinni zabronić korzystania z tego rozwiązania, o ile w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie przewidziano zakazu budowy przydomowych oczyszczalni. Jak to wygląda w praktyce? Continue reading

Akcesoria do szamb ekologicznych. Przegląd rozwiązań

Szamba ekologiczne to potoczna nazwa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym. Dzięki takim ekologicznym oczyszczalniom ścieki stają się przyjazne dla środowiska i nie zanieczyszczają wód gruntowych. Jednak aby tak się stało i szambo ekologiczne działało we właściwy sposób, konieczne jest stosowanie odpowiednich akcesoriów. Continue reading

Oczyszczalnia z drenażem rozsączającym – na żwirze czy na pakiecie?

Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym są popularnym i skutecznym rozwiązaniem problemu związanego z odprowadzaniem ścieków. Głównymi elementami szamba ekologicznego są osadnik gnilny oraz montowany za nim układ drenażu rozsączającego.Schemat działania urządzenia przypomina ten stosowany w biologicznej oczyszczalni ścieków, jednak w przypadku oczyszczalni z drenażem rozsączającym proces beztlenowego i tlenowego oczyszczania ścieków nie zachodzi w jednym zbiorniku, a w wydzielonych sekcjach. W wyniku oczyszczania powstają ścieki przyjaznych dla środowiska, które nie powodują zanieczyszczania wód gruntowych. Całość procesu jest w pełni ekologiczna oraz naturalna. Najłatwiejszym sposobem na bezpieczne pozbycie się ścieków jest zastosowanie drenażu rozsączającego, czyli układu perforowanych rur umiejscowionych pod ziemią. Dzięki drenażowi możliwe jest równomiernie wprowadzenie podczyszczonych ścieków do gruntu. W drenach dochodzi do ostatecznego, tlenowego procesu oczyszczania ścieków, zwanego nitryfikacją. Drenaż wykonuje się z plastikowych rur o średnicy 110 mm i długości zależnej od liczby stałych użytkowników. Przyjmuje się, że mieszkańca powinno przypadać 12 m rury. Continue reading