Czym mogą być spowodowane nieprzyjemne zapachy z przydomowej oczyszczalni?

animacja domu

W skali europejskiej Polska dysponuje bardzo małymi zasobami wód powierzchniowych. Jesteśmy krajem z deficytem wodnym, dlatego tak ważne jest szczególne jej oszczędzanie. Małe ilości opadów skutkują dotkliwymi suszami. Na razie nie mamy problemów z zaopatrzeniem w wodę pitną, którą pobiera się z głębinowych ujęć wód podziemnych, na te ujęcia zmiany klimatyczne mają mniejszy i, co najważniejsze, znacznie późniejszy wpływ. Niestety już teraz obserwujemy w naszym kraju wysychanie studni, z których czerpie się wodę dla zwierząt i do podlewania upraw w gospodarstwach rolnych.

W takim momencie bardzo interesującą propozycją są przydomowe oczyszczalnie ścieków, które powodują, że raz użytą wodę możemy ponownie wykorzystać, np. do polewania ogródka, zasilania fontanny czy utworzenia oczka wodnego. Woda, która opuszcza oczyszczalnię ścieków powinna być zawsze oddana z powrotem do środowiska naturalnego. Nie nadaje się ona do użytku w gospodarstwie domowym. Jednak niektórzy właściciele takich oczyszczalni skarżą się na nieprzyjemny zapach wydobywający się z oczyszczalni. Jaka może być tego przyczyna i jak sobie z tym radzić?

Przyczyny nieprzyjemnego zapachu

Teoretycznie przydomowa oczyszczalnia nie powinna wydzielać żadnych nieprzyjemnych zapachów, jednak w praktyce czasami dochodzi do takich sytuacji. Jest to zawsze spowodowane złym sposobem korzystania z oczyszczalni.

Powodem przykrych zapachów jest zahamowanie naturalnego procesu rozkładu zanieczyszczeń przez wymieranie bakterii. Taki proces jest naturalny, jednak używanie silnych środków chemicznych i detergentów znacznie go przyspiesza. Im mniej jest bakterii w naszej oczyszczalni, tym szybciej rozpoczyna się proces, który polega na zablokowaniu układu rozprowadzającego i towarzyszy mu nieprzyjemny zapach.

Jak sobie z tym radzić?

Najlepiej jest zastąpić agresywne chemiczne środki i detergenty tymi przyjaznymi środowisku. W sklepach mamy już spory wybór detergentów ekologicznych, które czyszczą równie skutecznie, a przy tym są całkowicie bezpieczne dla bakterii działających w oczyszczalni. Niektóre z nich sprzyjają prawidłowemu procesowi biologicznemu zachodzącemu w oczyszczalniach. Równie istotne jest pamiętanie o regularnym uzupełnianiu bakterii, ponieważ z czasem ich liczba maleje na skutek naturalnego procesu wymierania. Aby oczyszczalnia działała bez zarzutu, musi być zapewniona odpowiednia ilość bakterii.

Sprawdź również: Jak uzyskać dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?