Jak uzyskać dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?

animacja domu

Przydomowe oczyszczalnie ścieków cieszą się coraz większą popularnością. Wiele osób decyduje się na ich montaż ze względu na ekologię, komfort użytkowania, czy też niskie koszty eksploatacji. Niestety koszty inwestycji, jaką jest zakup urządzenia, niekiedy mogą okazać się zbyt wysokie. W wielu gminach można jednak uzyskać bezzwrotne dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni. Wynosi one od kilku do kilkunastu tysięcy. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać dotację!

Skąd pochodzą środki na dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?

W wielu gminach bardzo popularne jest udzielanie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Środki na ten cel pochodzą przede wszystkim z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z funduszy Unii Europejskiej. Gminy, które mogą udzielać dotacji, muszą zlokalizowane być jednak na obrzeżach miasta lub w miejscowościach, które nie mają dostępu do sieci kanalizacyjnej lub jej budowa jest nieopłacalna. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czy Twoja gmina dysponuje środkami na dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, powinieneś sprawdzić informacje na stronie internetowej lub skontaktować się z gminnym wydziałem ochrony środowiska.

Jak uzyskać dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

Uzyskanie dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wiąże się z koniecznością dopełnienia niezbędnych formalności. Pierwszym etapem jest wypełnienie wniosku o dotację zgodnie z formularzem, który powinien być dostępny w urzędzie gminy lub na stronie internetowej. Następnie należy złożyć specjalne oświadczenie, które potwierdza posiadanie nieruchomości przeznaczonej do celów budowlanych. Jeżeli działką zarządza kilku właścicieli, musisz uzyskać zgodę każdego z nich. Musisz także złożyć zaświadczenie o zameldowaniu na terenie gminy, która ma udzielić dotacji. Ostatnim krokiem jest przedstawienie projektu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz okazanie kopii zgłoszenia, które zawiera informacje o zamiarze przeprowadzenia robót budowlanych.

Pamiętaj, że wnioski o otrzymanie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków muszą być złożone w określonym terminie, zgodnie z rozporządzeniem urzędu gminnego. Od tego, czy uzyskasz dofinansowanie, zależy przede wszystkim kolejność złożenia wniosku. Gmina przyznaje dotacje do momentu, w którym zostaną wyczerpane wszystkie środki przeznaczone na ten cel. Ważne jest także to, że pieniądze uzyskasz po zakończonej budowie – musisz więc dysponować własnymi środkami, które z góry pokryją inwestycję.

Choć uzyskanie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wiąże się z koniecznością dopełnienia niezbędnych formalności, warto poświęcić trochę czasu. Możesz uzyskać bowiem aż 80% zwrotu za inwestycję, a sam montaż urządzenia z pewnością Ci się opłaci!

Przeczytaj również: Przydomowa oczyszczalnia ścieków – jako rozwiązanie ekologiczne, ekonomiczne, mało uciążliwe.