Przydomowe oczyszczalnie ścieków

W naszej ofercie mogą Państwo znaleźć przydomowe oczyszczalnie ścieków, które dostosowane są do zróżnicowanych potrzeb. Wśród nich możemy wymienić:

1) Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków EKO-BIO

Przydomowe oczyszczalnie biologiczne przeznaczone są głównie dla mieszkańców miejscowości powyżej 1000 osób oraz dla osób, które na swojej działce mają trudne warunki wodno-gruntowe. Dzięki zastosowaniu oczyszczania tlenowego ściek oczyszczony jest w 98% i łatwo wchłania się w grunt.

Czym charakteryzują się oczyszczalnie biologiczne?

 • mają 5 komór,
 • mogą mieć różne odprowadzenia oczyszczonego ścieku,
 • w oczyszczalniach biologicznych oczyszczanie beztlenowe i tlenowe zachodzi w zbiorniku,
 • można je montować w każdych warunkach wodno-gruntowych,
 • wymagają doprowadzenia instalacji elektrycznej.

2) Przydomowe ekologiczne oczyszczalnie ścieków EKO-ODR

Przydomowe oczyszczalnie ekologiczne, czyli tzw. osadnik gnilny, przeznaczone są dla mieszkańców małych miejscowości poniżej 1000 osób. Oczyszczanie w tego typu rozwiązaniach odbywa się w dwóch etapach.

 • Pierwszy, w którym zachodzi oczyszczanie beztlenowe w zbiorniku.
 • Drugi, czyli oczyszczanie tlenowe w drenażu.

Przy czym do pełnej skuteczności i sprawności potrzebny jest bardzo chłonny grunt.

Takie oczyszczalnie ekologiczne:

 • mają 3 komory,
 • mogą mieć tylko odprowadzenie drenażowe,
 • nie dają możliwości odzyskania oczyszczonej wody,
 • w oczyszczalniach ekologicznych oczyszczanie beztlenowe zachodzi w zbiorniku, a tlenowe w drenażu,
 • można je montować tylko w dobrych warunkach wodno-gruntowych,
 • nie wymagają doprowadzenia instalacji elektrycznej.

Z zewnątrz identyczne, a w środku diametralnie różne!

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

3) Przydomowe biologiczno-chemiczne oczyszczalnie ścieków EKO-BIOCH

Przydomowe oczyszczalnie biologiczno-chemiczne są rozbudowaną wersją oczyszczalni EKO-BIO. Zostały wzbogacone o dozownik siarczanu żelaza (PIX-112) i mogą być montowane w aglomeracjach miejskich powyżej 100 000 mieszkańców. Podobnie jak oczyszczalnie biologiczne, oczyszczalnie EKO-BIOCH przeznaczone są zarówno na dobre, jak i na trudne warunki wodno-gruntowe. Dzięki bardzo wysokiej skuteczności oczyszczanie te pozwalają na odzyskanie wody i wykorzystanie jej m.in. do podlewania roślin ozdobnych.

Charakterystyka oczyszczalni EKO-BIOCH:

 • to rozszerzona wersja oczyszczalni biologicznej,
 • są przeznaczone do aglomeracji miejskich powyżej 100 000 RLM,
 • są wyposażone w dozownik środka chemicznego PIX-112,
 • obniżają zawartości azotanów i fosforanów w ścieku do wymaganych wartości,
 • umożliwiają odzyskiwanie oczyszczonej wody.

Dlaczego warto postawić na nasze przydomowe oczyszczalnie?

Każde urządzenie w naszej ofercie posiada wszystkie wymagane atesty i certyfikaty. Jesteśmy producentem z wieloletnim doświadczeniem, co pozwala nam tworzyć przydomowe oczyszczalnie ścieków na podstawie zdobytej w tym czasie wiedzy.

Stawiamy na bezawaryjność! Dlatego ograniczyliśmy elektronikę w naszych przydomowych oczyszczalniach ścieków do niezbędnego minimum.

Dbamy o jakość! Dlatego nasze przydomowe oczyszczalnie ścieków wykonane są z żywic poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym. Dzięki temu są wyjątkowo trwałe i odporne na uszkodzenia.

Doradzamy! Dlatego zawsze umawiamy się na darmową wizję lokalną na terenie inwestycji, aby mieć pewność, że zaprojektowane rozwiązanie jest odpowiednie.

Służymy pomocą! Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonu: 506-226-116 oraz 784-761-082, a także na Facebooku.

Gdzie zlokalizować przydomową oczyszczalnię ścieków na działce?

Na wstępie należy zaznaczyć, że przydomową oczyszczalnię ścieków można postawić jedynie na działkach budowlanych bez możliwości przyłączenia do publicznej sieci kanalizacyjnej. Jeśli działka spełnia ten wymóg, to w trakcie opracowywania projektu pod przyszłą budowę domu w dokumencie trzeba uwzględnić umiejscowienie oczyszczalni wraz z innymi obiektami budowlanymi, które w przyszłości zostaną postawione na działce. Prawidłowe zagospodarowanie działki budowlanej to klucz do braku problemów z poszczególnymi obiektami wzniesionymi na terenie posesji.

Jeśli działka znajduje się na płaskim terenie, gdzie grunt jest przepuszczalny, a poziom wód gruntowych niski, dobór miejsca pod zlokalizowanie przydomowej oczyszczalni nie stanowi żadnego kłopotu. W takim przypadku idealnym rozwiązaniem jest budowa oczyszczalni z drenażem rozsączającym, której koszt nie jest specjalnie wysoki, a montaż nieskomplikowany. Trzeba jedynie pamiętać, by oczyszczalnia została zlokalizowana w odległości minimum 3 metrów od roślin z rozbudowanym systemem korzeniowym. Mowa tu m.in. o drzewach oraz dużych krzewach.

Nieco większy problem z odpowiednim umiejscowieniem oczyszczalni mają właściciele działek usytuowanych na terenach pochyłych, gdzie grunt jest nieprzepuszczalny, a poziom wód gruntowych wysoki. Jeżeli znajdujący się na działce grunt nie jest w stanie wchłonąć dużej ilości wody odprowadzanej po oczyszczeniu, odbiornikiem może być pobliski rów lub ciek wodny. Oferowane przez nas rozwiązania umożliwiają montaż oczyszczalni na praktycznie każdym terenie. Stosowane technologie pozwalają cieszyć się własną oczyszczalnią wszystkim właścicielom działek, niezależnie od ich położenia.

Przepisy i formalności dotyczące budowy przydomowej oczyszczalni

Przydomowa oczyszczalnia ścieków nie może zostać zbudowana, jeżeli nie zostaną spełnienie określone przepisy prawne. Najważniejsze z nich dotyczącą prawidłowej odległości od poszczególnych elementów infrastruktury znajdujących się na działce. Głównym aktem prawnym regulującym wskazane przepisy jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Planując budowę własnej przydomowej oczyszczalni, należy mieć pewność, że znajdujące się w ściekach szkodliwe związki chemiczne oraz rozwijające się w zanieczyszczeniach elementy mikroflory nie dostaną się do wód gruntowych. Brudna ciecz nie może przedostać się także do studni, z której pobierana jest woda pitna dla mieszkańców działki. Aby wyeliminować tego rodzaju zagrożenia, oczyszczalnia musi być wybudowana w odpowiedniej odległości od studni. Rozporządzenie wskazuje, że odległość zbiornika gromadzącego nieczystości ciekłe od studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia musi wynosić minimum 15 metrów. W przypadku drenażu rozsączającego jest to 30 metrów (gdy ścieki zostały oczyszczone biologicznie). Co ważne, wymaganych prawnie odległości trzeba przestrzegać nie tylko na własnej działce, ale również tych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Kolejnym z warunków, jakie musi spełnić inwestor zainteresowany budową własnej oczyszczani przydomowej, jest zachowanie odpowiedniej odległości od granicy działki oraz drogi publicznej. Według aktualnie obowiązujących przepisów jest to minimum 2 metry. Zasada ta odnosi się jednak wyłącznie do budynków zabudowy jednorodzinnej, zagrodowych i rekreacyjnych oraz zbiornika o pojemności do 10 m3. W przypadku innych obiektów i zbiornika o większej pojemności (do 50 m3) odległość od granicy działki wzrasta do 7,5 metra, natomiast od drogi lub ciągu pieszego do 10 metrów. Jeśli wybudowany zbiornik ma więcej niż 50 m3 pojemności, odległości określane są indywidualnie, zgodnie ze wskazaniem inspektora technicznego.

Niezwykle ważne jest też zachowanie określonych prawnie odległości od okien i drzwi zewnętrznych budynków. Paragraf 36 ust. 1-3 wskazanego powyżej rozporządzenia mówi, że w przypadku domów jednorodzinnych, budynków w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz zbiornika o pojemności do 10 m3 odległość ta musi wynosić minimum 5 metrów. Przy obiektach budowlanych innego typu minimalna odległość rośnie do 15 metrów. Jeśli zbiornik na nieczystości ciekłe ma więcej niż 10, ale mniej niż 50 m3 pojemności odległość wynosi 30 metrów. Jest ona niezależna od typu budynku. Jeżeli pojemność zbiornika przekracza 50 m3, odległość musi zostać określona indywidualnie w ekspertyzie wykonanej przez inspektora technicznego.

Rozporządzenie określa również minimalną odległość zbiornika od elementów podziemnej infrastruktury technicznej:

 • kable telekomunikacyjne – minimum 1 metr,
 • przyłącze gazowe – od 0,5 do 3 metrów (w zależności od daty wybudowania przyłącza),
 • kable elektryczne – minimum 1,5 metra,
 • instalacja wodociągowa  – minimum 1,5 metra.

Przydomowa oczyszczalnia nie może zostać wybudowana w odległości mniejszej niż 1 kilometr od plaż publicznych oraz ogólnodostępnych kąpielisk. Wszystko po to, aby odprowadzana do gruntu oczyszczona woda nie zagrażała wypoczywającym nad akwenem ludziom. Ważne jest też, aby przestrzegać zakazu odprowadzania ścieków do wód stojących oraz podziemnych.

Eksploatacja i konserwacja oczyszczalni przydomowej

Aby wybudowana na działce przydomowa oczyszczalnia spełniała swoją funkcję, musi być prawidłowo eksploatowana oraz poddawana okresowym zabiegom konserwującym. Do podstawowych zadań każdego właściciela prywatnej oczyszczalni należy czyszczenie filtrów, płukanie pompy w przepompowni, kontrola stanu odpływu, regulacja systemu natleniania, uzupełnianie kultur mikroorganizmów, a także regularne opróżnianie osadnika gnilnego i wtórnego z nagromadzonych w nich cząstek stałych. Warto robić to nie rzadziej niż raz w roku.

W trakcie codziennej eksploatacji należy unikać wprowadzania do oczyszczalni ścieków w postaci tłuszczów, substancji żrących, rozpuszczalników, farb, lakierów oraz ciał stałych. W trakcie okresowego czyszczenia elementów kanalizacji warto korzystać wyłącznie z w pełni biodegradowalnych środków piorących, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. Stosowanie biopreparatów redukuje powstawanie osadów wewnątrz osadnika gnilnego oraz wspomaga proces oczyszczania systemu domowej kanalizacji. Zaleca się, aby z ekologicznych preparatów konserwujących korzystać co najmniej raz na 2 tygodnie. Poprawia to pracę całego systemu, zwiększa jego wydajność, przyczynia się do sprawniejszego działania oczyszczalni oraz zmniejsza ryzyko pojawiania się awarii poszczególnych elementów kanalizacji. Dodatkowym plusem stosowania biopreparatów jest wyższy poziom czystości ścieków.