Gdzie usytuować szambo i przydomową oczyszczalnię ścieków?

animacja domu

W miejscach, w których nie ma możliwości założenia kanalizacji, mieszkańcy decydują się najczęściej na jedną z dwóch opcji: szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Jednak zamontowanie każdej z tej konstrukcji określone jest pewnymi kryteriami, które należy spełniać, aby otrzymać pozwolenie na ich postawienie .

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Jest to konstrukcja znacznie bardziej rozbudowana niż tradycyjne szambo, dlatego też wymaga zwiększonej ilości pozwoleń. Wykonanie takiej oczyszczalni objęte jest również większą ilością praw i nakazów, zawartych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków może być postawiona w bezpośrednim sąsiedztwie innych budynków jednorodzinnych, ale tylko wtedy, gdy będzie miała zamontowane specjalne odpowietrzenie przez instalację kanalizacyjną, co najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w budynkach sąsiadujących.

Większa odległość dotyczy sąsiedztwa studni własnej lub znajdującej się na terenach przyległych, wynosi bowiem co najmniej 30 m. Osoby, które chcą zainstalować przydomową oczyszczalnię ścieków, muszą więc bardzo dokładnie określić miejsce, w którym ma się ona pojawić i stwierdzić, czy jej wykonanie jest w ogóle na danej przestrzeni możliwe.

Szambo

Tam, gdzie nie ma kanalizacji można zbudować szambo, jednak odległość pokryw i wentylacji takiego zbiornika powinna wynosić co najmniej:

  • 5 m od okien i drwi wewnętrznych w budynkach mieszkalnych
  • 2 m od granicy działki sąsiedniej lub drogi

Jeżeli szambo sąsiaduje z innym, podobnym urządzeniem na działce przylegającej, granica 2 m nie musi być przestrzegana, wymagane jest jednak zachowanie odpowiedniej odległości od drzwi i okien. Istnieją przypadki,w  których gmina w porozumieniu z państwowym inspektoratem sanitarnym, może ustalić mniejsze odległości wybudowania szamba, jednak tylko wtedy, gdy dana działka budowlana położona jest przy zabudowanych już działkach sąsiednich.

Zarówno budowa szamba jak i przydomowej oczyszczalni ścieków to sprawa, którą trzeba dobrze przemyśleć, wymierzyć odległości i stworzyć plan działania. Po uzyskaniu odpowiednich pozwoleń  każdy może wykonać odpowiedni system odprowadzania ścieków dla swojego budynku mieszkalnego.