Częste błędy popełniane przy eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków

animacja domu

Przydomowe oczyszczalnie ścieków, które wykorzystują działanie bakterii, montowane są tam, gdzie przyłączenie gospodarstwa do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe albo zbyt kosztowne.

Oczyszczalnie takie są niezwykle łatwe w eksploatacji; należy jedynie przestrzegać kilku podstawowych zasad i unikać poniższych błędów.

1) Nieregularne usuwanie osadu

Jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków jest nieregularne usuwanie osadu.

Tymczasem powinno usuwać się go nie rzadziej niż raz na dziewięć miesięcy, a najlepiej przeprowadzać tę czynność dwa razy do roku.

Częstotliwość usuwania osadu zależy od:

  • ilości osób korzystających z oczyszczalni,
  • ilości produkowanych ścieków,
  • składu ścieków.

Doprowadzenie do przekroczenia norm wypełnienia zbiornika skutkować będzie jego całkowitą awarią.

2) Wrzucanie do kanalizacji materiałów trudno rozkładalnych

Kolejnym błędem jest wrzucanie do kanalizacji materiałów z tworzyw sztucznych lub innych, które się nie rozkładają.

Takie bowiem przedmioty jak fragmenty ubrań, opakowania wszelkiego rodzaju, kawałki szkła, drutu, kości, obierki czy farby zatykają kanalizację i wpływają na nieprawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni, która nie jest w stanie poradzić sobie z ich rozkładem.

Zabronione jest również odprowadzanie do oczyszczalni skroplin z pieca C.O. oraz wody opadowej z rynien.

Jeśli zbiornik się przepełni, nastąpi wypłukanie złoża biologicznego podczas deszczy.

3) Zaniedbywanie konserwacji oczyszczalni

Trzecim, najczęściej popełnianym błędem podczas eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków, jest niedostateczne dbanie o jej konserwację.

Zaplanowanie prac konserwatorskich pomoże uniknąć nagłego zatrzymania pracy oczyszczalni i poprawi jej działanie.

Przestrzegając określonych zasad, związanych z prawidłowym użytkowaniem oczyszczalni, możecie mieć Państwo pewność, że w przypadku proponowanych przez naszą firmę urządzeń, konieczność przeprowadzania prac konserwacyjnych spadnie do minimum.

Sprawdź także: Jak często uzupełniać bakterie w przydomowych oczyszczalniach?