Uzupełnianie bakterii w oczyszczalniach przydomowych. Jak często to robić?

animacja domu

Przydomowe oczyszczalnie w dużej mierze opierają swoje funkcjonowanie na działaniu bakterii, które filtrują ścieki w procesie tlenowym.

Jednak w wyniku obecności w ściekach chemii, pochodzącej z wysoko przetworzonej żywności, kolonie baterii obumierają. Chemia domowa także wyniszcza złoża bakteryjne.

Efektem jest niewłaściwa praca oczyszczalni oraz przykry zapach, wydobywający się z szamba.

Jak często zatem uzupełniać bakterie?

Jaką funkcję pełnią bakterie w przydomowej oczyszczalni ścieków?

Bakterie eliminują zapachy i odory gnilne, dochodzące z szamba, przyśpieszają rozkład związków organicznych oraz upłynniają stałe odpady. Ponadto, dzięki nim nie tworzą się osady i złogi.

Bakterie udrożniają przewody kanalizacyjne i przeciwdziałają zaleganiu tłuszczy.

Dzięki nim możliwe jest upłynnianie części stałych, co zapobiega zatykaniu się przewodów w trakcie wypompowywania szamba i udrażnia przewody kanalizacyjne.

W jaki sposób uzupełniać ilość bakterii w oczyszczalni?

Dlatego też, aby oferowana przez naszą firmę oczyszczalnia działała prawidłowo, należy uzupełnić ją raz na dwa tygodnie nową porcją bakterii.

Tabletki lub proszek wrzuca się bezpośrednio do toalety. Bakterie odbudują obumierającą florę i zaczną się namnażać.

Co wchodzi w skład preparatów do przydomowych oczyszczalni?

Preparaty do przydomowych oczyszczalni składają się z bakterii, a także innych organizmów, takich jak:

  • stawonogi,
  • robakokształtne bezkręgowce,
  • pierwotniaki,
  • glony,
  • pleśnie,
  • grzyby,
  • drożdże.

Szczepy bakterii zostały starannie wyselekcjonowane. Skutecznie uporają się z przydomowymi ściekami i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka oraz dla środowiska.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków mają wiele zalet. Przede wszystkim jest to rozwiązanie ekonomiczne. Ponadto tego typu oczyszczalnie są łatwe w eksploatacji i ekologicznie. Można je zamontować praktycznie w każdego rodzaju podłożu. Charakteryzuje je niezwykła trwałość oraz wytrzymałość.

Sprawdź także: Jak ograniczyć osad w zbiorniku oczyszczalni przydomowej?