Jak ograniczyć osad w zbiorniku oczyszczalni przydomowej?

animacja domu

Ścieki z naszego gospodarstwa domowego muszą być odpowiednio utylizowane. Jeżeli nie mamy możliwości podłączenia się pod sieć kanalizacyjną, możemy zainwestować w ekologiczną oczyszczalnię przydomową. Jest to rewelacyjne rozwiązanie wykorzystujące najnowocześniejsze metody oczyszczania ścieków. W tego typu oczyszczalniach ważną rolę pełnią mikroorganizmy, które gwarantują skuteczne oczyszczanie nawet dużego zrzutu ścieków. Podczas eksploatacji trzeba jednak pamiętać o kilku bardzo ważnych czynnościach, których zaniedbanie może doprowadzić do nieprzyjemnych i kosztownych konsekwencji. Jak dbać o przydomową oczyszczalnię?

Osad w zbiorniku

W zbiorniku przydomowej oczyszczalni ścieków powstaje podczas eksploatacji kumulacja materii. To co nie rozpuści się w wodzie (czyli nie cukier i sól, bo te związki z łatwością się w niej rozpuszczają) opada na dno i tworzy się z tego osad. Powstaje on przede wszystkim z resztek papieru toaletowego, fusów z kawy i herbaty, resztek roślinnych oraz resztek tkanek zwierzęcych.

Jeżeli powstały osad nie będzie się rozkładał i nie będzie aktywowany biologicznie, to z czasem zacznie wypłycać nasz zbiornik.

Dlaczego wypłycanie zbiornika jest niebezpieczne?

Wypłycanie zbiornika w przydomowej oczyszczalni ścieków powoduje, że wypływa z niej do systemu drenażowego ściek w nieodpowiednim stanie. Jest to substancja zawierająca zbyt dużo zawiesiny, ponieważ w zbiorniku nie ma już miejsca na jej właściwą sedymentację i ściek przebywa w nim zbyt krótko. Skutki wypłycania zbiornika są kłopotliwe. Może to spowodować:

• Zapychanie systemu drenażowego

• Kumulację zanieczyszczeń

• Skażenie wód gruntowych

Jak ograniczać osad w zbiorniku?

Aby uniknąć tego rodzaju przykrych historii, należy nasz zbiornik regularnie aktywować biologicznie. Robi się to, wprowadzając do oczyszczalni aktywne preparaty biologiczne. W ich składzie znajduje się odpowiednia mikroflora, która znacznie przyspiesza zachodzące w zbiorniku procesy mineralizacyjne, co eliminuje powstawanie niebezpiecznego osadu i w konsekwencji nie dochodzi do wypłycenia zbiornika.

Sprawdź także: Na czym polega rozruch przydomowej oczyszczalni ścieków?