Czy montaż oczyszczalni przydomowej wymaga pozwolenia?

animacja domu

Coraz więcej właścicieli domów decyduje się na montaż przydomowych oczyszczalni ścieków. Jest to skuteczne, a do tego ekologiczne rozwiązanie związane z odprowadzaniem ścieków, bez konieczności ponoszenia kosztów wynikających z eksploatacji tradycyjnego szamba. Do tego nie wymaga pozwolenia, musi jednak spełnić odpowiednie warunki.

  1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków nie wymagają pozwolenia na budowę pod warunkiem, że ich przepustowość nie przekracza 7,5 m3 na dobę.
  2. Przed zaplanowaniem inwestycji należy sprawdzić, czy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie ma zakazu budowy tego typu oczyszczalni.
  3. Należy ustalić, jaki będzie obszar oddziaływania oczyszczalni. Jeśli okaże się, że wykracza on poza obręb naszej działki, wymagana będzie zgoda sąsiadów. Prawo określa odległości dzielące oczyszczalnię od innych urządzeń, wśród których najważniejsza jest studnia. Dreny będące częścią oczyszczalni z drenażem rozsączającym muszą się znaleźć w odległości 30 metrów od studni.
  4. Jeśli plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na budowę, a sąsiedzi nie wyrażają sprzeciwu, najlepszym rozwiązaniem będzie wpisanie przydomowej oczyszczalni ścieków do dokumentów związanych z projektem budowlanym. W takim przypadku wydanie pozwolenia na budowę będzie się wiązało również z akceptacją oczyszczalni i nie trzeba będzie załatwiać dodatkowych formalności.
  5. Jeśli przydomowa oczyszczalnie ścieków nie została ujęta w projekcie budowlanym, a jej przepustowość nie przekracza 7,5 m3 na dobę, należy zgłosić jej budowę we właściwym starostwie lub urzędzie miasta.
  6. Projektowaną oczyszczalnię należy nanieść na mapkę geodezyjną, uwzględniając wszystkie związane z nią urządzenia i przyłącza, a także opis techniczny. Do tego trzeba dołączyć również druk zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę oraz druk oświadczenia o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dokumenty należy złożyć najpóźniej 21 przed datą rozpoczęcia budowy.
  7. Jeśli w ciągu 21 dni od daty złożenia dokumentów nie otrzymaliśmy odmowy, oznacza to, że możemy przystąpić do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Przeczytaj także: Opróżnianie zbiornika przydomowej oczyszczalni – etapy działania.