Wodoprzepuszczalność w kontekście budowy przydomowej oczyszczalni

animacja domu

Podejmując decyzję o budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, należy pamiętać, że jej montaż jest uzależniony od warunków gruntowo–wodnych na danym terenie. Rodzaj gleby i poziom wód gruntowych mają wpływ na wybór modelu oczyszczalni i zakres prac przy instalowaniu urządzenia. Ocena warunków gruntowo–wodnych powinna zawsze opierać się na wynikach precyzyjnych badań geologicznych. Trzeba najpierw pobrać próbki z miejsca, w którym planowana jest oczyszczalnia. Wyniki takich badań wykażą jaka jest miąższność warstw i ich skład geologiczny, a także jaka jest dokładna wysokość wód gruntowych. Wysokość zwierciadła wód gruntowych będzie miała znaczący wpływ na wybór rodzaju odbiornika ścieku oczyszczonego.

Niezwykle istotna jest kwestia rodzaju gleby i jej stopień przepuszczalności wody, ponieważ od tych parametrów będzie zależeć czy dany grunt da się wykorzystać do przeprowadzenia drugiego, tlenowego etapu oczyszczania ścieków – oczyszczanie EKO-ODR.

Trzy opcje montażu oczyszczalni uzależnione od charakterystyki gruntu:

  • Na terenach piaszczystych i gruntach mieszanych z dominacją gleb piaszczystych, które dobrze przepuszczają wodę i przy niskim poziomie wód podskórnych, można zastosować opcję z drenażem rozsączającym (EKO-ODR i EKO-BIO) albo tunelem rozsączającym (EKO-BIO). Jest to oczyszczalnia biologiczna typu EKO-BIO lub ekologiczna EKO-ODR.
  • Wszędzie, gdzie gleba bardzo dobrze przepuszcza wodę, a wody podskórne znajdują się nie płycej niż na 2,5 m pod poziomem gruntu oraz na gruntach ciężkich, nieprzepuszczalnych z wodami podskórnymi znajdującymi się 2,5 – 5 m pod poziomem terenu, rewelacyjnym rozwiązaniem będzie oczyszczalnia EKO-BIO z odprowadzaniem oczyszczonych ścieków do studni chłonnej.
  • W wyjątkowo trudnych warunkach sprawdzi się oczyszczalnia EKO-BIO z przepompownią w nasypie. To rozwiązanie stosuje się nawet wtedy, gdy woda stoi na gruncie.

Sprawdź także: Planowanie budowy przydomowej oczyszczalni – jakie odległości należy zachować?