Zagrożenia wynikające z budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

animacja domu

Przydomowe  oczyszczalnie ścieków są świetną alternatywą dla szamb na terenach, do których nie jest podciągnięta kanalizacja miejska. Tam gdzie ona jest, przepisy prawa zabraniają budowy przydomowych oczyszczalni. Aby wybudować oczyszczalnię należy zgłosić inwestycję do starostwa i otrzymać na nią zgodę. Jednak istnieją pewne zagrożenia wynikające z budowy przydomowych oczyszczalni, a dokładnie z nierzetelności urzędów, które zgody wydają.

Warunki gruntowe

Aby rozpocząć budowę oczyszczalni należy dokładnie poznać warunki wodno-gruntowe danej posesji. Specjalistyczne firmy znające się na geologii wykonają je dla nas. Wyniki badan maja wpływ na wydanie zgody na inwestycję. Co się dzieje, gdy urząd niedokładnie zapozna się z dokumentacją? Przydomowe oczyszczalnie oczyszczone ścieki wpuszczają do ziemi. Jeśli w okolicy jest kilkanaście domów posiadających oczyszczalnie, ilość wody, która trafia do ziemi jest znacząca. Tu właśnie znaczenie ma rodzaj gruntu znajduje się na danym obszarze. Jeśli jest on słabo przepuszczalny, może dojść do podtopień. Teoretycznie oczyszczalnie powinny być montowany powyżej maksymalnego poziomu, jaki mogą osiągać wody gruntowe. Jednak jednorazowe badanie nie jest w stanie określić tego poziomu idealnie. Poziom wód gruntowych może zmieniać się w zależności od wielu czynników. Dlatego też wykonując badania, należy zatrudnić do tego profesjonalną firmę, najlepiej specjalizującą się w montażu przydomowych oczyszczalni. Będzie ona w stanie doradzić klientowi, czy na jego posesji lepszym rozwiązaniem nie będzie szambo.

Kanalizacja

Idealnym rozwiązaniem odprowadzającym ścieki jest podłączenie domu do kanalizacji. Co ciekawe, właściciele szamb muszą je likwidować, gdy ich okolica zostanie skanalizowana. Właściciele przydomowych oczyszczalni nie mają takiego obowiązku. Jednak w wypadku podtopień na swojej działce warto zastanowić się, czy nie są one powodem zmiany poziomu wód gruntowych i czy nie zaprzestać korzystania z przydomowej oczyszczalni zaraz po przyłączeniu się do kanalizacji.

Sprawdź także: Bakterie do przydomowej oczyszczalni ścieków