Budowa przydomowej oczyszczalni, a liczba komór

animacja domu

Osoby, które planują instalację przydomowej oczyszczalni ścieków, często zastanawiają się, ile powinna mieć komór, by poradziła sobie z ilością ścieków generowanych przez daną liczbę mieszkańców domu. Wydajność oczyszczalni nie zależy jednak od liczby komór – ta pozostaje niezmienna (do liczby użytkowników dobiera się tylko wielkość oczyszczalni). Ile komór ma oczyszczalnia i jak one działają?

Oczyszczalnia biologiczna

Jeśli chodzi o przydomowe oczyszczalnie biologiczne, mają one pięć komór. Ścieki najpierw trafiają do komory denitryfikacji, czyli prościej mówiąc – osadnika gnilnego. Zasadniczo jest ona podzielona na dwie mniejsze komory. Odbywa się w nich oczyszczanie ścieków z tłuszczów i z części stałych. W tej komorze odbywa się też beztlenowe oczyszczanie ścieków. Trzecia komora to komora nitryfikacji, czyli oczyszczania tlenowego. W niej żyją szczepy bakterii tlenowych, które namnażają się specjalnie zaprojektowanych elementach. W tej komorze namnaża się również osad czynny, co wspomaga oczyszczanie. Czwartą komorą jest komora osadu wtórnego. Odpowiada ona za kierowanie resztek osadu przy pomocy pompy do pierwszej komory, gdzie osiądą na dnie. Piąta komora gromadzi wodę powstałą po procesie oczyszczania, która odprowadzana jest do gruntu lub cieku wodnego.

Oczyszczalnia biologiczno-chemiczna

Oczyszczalnie biologiczno-chemiczne, podobnie jak oczyszczalnie biologiczne, są podzielone na pięć komór. Pierwsza komora (którą w zasadzie również stanowią dwie komory) to osadnik gnilny, służący denitryfikacji. Trzecią komorą jest też komora nitryfikacyjna, odpowiadająca za oczyszczanie tlenowe, a czwartą i piątą odpowiednio komora osadu wtórnego i zbiornik na powstałą wodę. Oczyszczalnia biologiczno-chemiczna różni się jednak od oczyszczalni biologicznej możliwością wykorzystania specjalnego środka PIX-112, który odpowiada za zredukowanie fosforu w ściekach aż o 95%. Jak już było wspomniane, oczyszczalnię dobiera się po względem wielkości, a nie liczby komór. Dobór odpowiedniego urządzenia warto zlecić specjalistom dostarczającym oczyszczalnie, dzięki czemu będziemy pewni, że spełni ona wymagania wszystkich mieszkańców domu.

Przeczytaj także: Kiedy MPZP nie pozwoli na budowę przydomowej oczyszczalni?