Kiedy MPZP nie zezwoli na budowę oczyszczalni?

animacja domu

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest jedyną z możliwością bezpiecznego odprowadzania zanieczyszczeń bytowych w przypadku zamieszkiwania na terenach nieskanalizowanych. Teoretycznie organy administracyjne nie powinni zabronić korzystania z tego rozwiązania, o ile w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie przewidziano zakazu budowy przydomowych oczyszczalni. Jak to wygląda w praktyce?

Czym jest przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to rozwiązanie stosowane w przypadku braku możliwości podłączenia budynku do kanalizacji miejskiej. Jest ona alternatywą dla tradycyjnego zbiornika na nieczystości w postaci szamba, które trzeba co jakiś czas opróżniać. Przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego nie dopuszczają możliwości legalnego odprowadzania ścieków do zbiorników, które nie spełniają określonych norm oraz do np. rzek i stawów. Choć jeszcze kilka dekad temu było to praktykowane, to obecnie trzeba liczyć się z karą za zanieczyszczanie wód oraz gruntu ściekami. Niestety, istnieją jeszcze tereny, gdzie nie została utworzona sieć kanalizacyjna. W takim przypadku możemy skorzystać z możliwości budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, o ile zezwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Jakie zapisy w MPZP uniemożliwiają budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

Zanim kupimy działkę, na której zamierzamy wybudować dom, musimy zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. To on określa m.in. czy w przyszłości na danym terenie zostanie utworzona sieć kanalizacyjna. Jest to kluczowe ze względów formalnych, bo budynek bez odpowiedniej kanalizacji, nie może zostać oddany do użytkowania. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może wykluczać korzystanie z przydomowej oczyszczalni ścieków. Nie możemy jej wybudować na terenie już skanalizowanym oraz na terenie, gdzie w przyszłości ma powstać sieć kanalizacyjna. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy MPZP uwzględnia możliwość zastosowania rozwiązań przejściowych do czasu powstania sieci kanalizacyjnej. Przydomowej oczyszczalni ścieków nie wybudujemy także na:

  • terenie o szczególnym znaczeniu przyrodniczym i objętym ochroną środowiska naturalnego,
  • terenie zagrożonym zalaniem w wyniku np. powodzi.

Sprawdź także: Przydomowe oczyszczalnie, a pozwolenie wodnoprawne.