Przemysłowe oczyszczalnie do przerobu poniżej 7 m3 na dobę. Zasady działania

animacja domu

Zgodnie z brzmieniem Ustawy Prawo wodne ścieki przemysłowe to „ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu”. Muszą być one odprowadzane ze środowiska w stosowny sposób tak, aby nie przedostały się do wody ani do gleby; posiadają bowiem szkodliwe związki i niebezpieczne substancje. Do pozbycia się ich najlepiej posłużą biologiczne, przemysłowe oczyszczalnie ścieków. Jak działają?

Jak działają przemysłowe oczyszczalnie do przerobu poniżej 7 m3 na dobę?

Oferowane przez nas biologiczne przemysłowe oczyszczalnie ścieków składają się z:

  • zbiornika z osadnikiem wstępnym,
  • komory natleniania,
  • komory klarowania.

W osadniku wstępnym zachodzi oczyszczanie mechaniczne oraz fermentacja beztlenowa i metanowa ścieków. W efekcie następuje rozkład zanieczyszczeń organicznych, a osad oraz tłuszcze zostają oddzielone. Następnie ścieki trafiają do komory natleniania, inaczej komory osadu wtórnego, gdzie dochodzi do procesów tlenowych. Za dostarczanie tlenu odpowiadają sterownik i kompresor dozowania powietrza. W efekcie szkodliwe substancje organiczne zawarte w ściekach rozkładają się. System napowietrzania złoża aktywnego uwalnia dozowane powietrze, dlatego osad wtórny gromadzi się jedynie w komorze beztlenowego oczyszczania ścieków. Ostatnim etapem pracy przemysłowej biologicznej oczyszczalni ścieków jest klarowanie ścieków w komorze o kształcie, ułatwiającym oddzielanie zawiesin. Taki system doskonale nadaje się wszędzie tam, gdzie przerabianych jest poniżej 7 m3 ścieków na dobę.

Gdzie stosuje się przemysłowe biologiczne oczyszczalnie ścieków?

Przemysłowe biologiczne oczyszczalnie ścieków stosować można w miejscach, w których panuje wzmożony ruch, na przykład przy zajazdach oraz hotelach. Dzięki proponowanym przez nas rozwiązaniom punkty gastronomiczne poradzą sobie z nierównomiernym napływem ścieków oraz, co bardzo ważne, ze szkodliwymi tłuszczami i osadami. Ponieważ woda, wypływająca z oczyszczalni ścieków jest już wodą oczyszczoną, może posłużyć do stworzenia oczka wodnego na przykład przy szkole. Nasze oczyszczalnie polecamy również jako oczyszczalnie przy halach, magazynach oraz biurowcach.