Jakie popularne typy przydomowych oczyszczalni wyróżniamy?

animacja domu

Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej Polaków, coraz większą przestrzeń na rynku urządzeń wodno-kanalizacyjnych zdobywają przydomowe oczyszczalnie ścieków. Nic dziwnego. Poza oczywistymi zaletami, w postaci mniejszych wymagań konserwacyjnych i niskich kosztów użytkowania, przydomowe oczyszczalnie są dofinansowywane z funduszy ochrony środowiska. Oferta tego typu urządzeń jest spora, stąd często pojawiający się dylemat przy okazji kupna, który model wybrać. Poznajmy najpopularniejsze rozwiązania technologiczne stosowane w przydomowych oczyszczalniach.

Najprostszym rodzajem instalacji oczyszczającej ścieki są instalacje drenażowe z drenażem rozsączającym. Zbierają one ścieki, które poddawane są wstępnemu oczyszczaniu w zbiorniku gnilnym, potem filtrowane przez specjalny filtr, a następnie transportowane do układu drenażowego, który rozprowadza pozostałości po ściekach w glebie. Najtańsze i popularne rozwiązanie, ale możliwe do instalacji w przypadku położenia wód gruntowych poniżej 150cm i tylko na gruntach o dobrej przepuszczalności.

Biologiczna oczyszczalnia ścieków – działanie

Biologiczne oczyszczalnie ścieków działają na nieco innej zasadzie. Gromadzą nieczystości i w jednym zbiorniku poddają je oczyszczaniu: najpierw w procesie beztlenowym, gdzie są wstępnie filtrowane i pozbawiane w środowisku pozbawionym dostępu powietrza azotanów, których zawartość w wodzie jest przyczyną eutrofizacji – kwitnięcia, zarastania i płycenia zbiorników wodnych. Kolejnym krokiem oczyszczania jest proces… nitryfikacji,
w którym do reakcji dopuszczony jest tlen. Proces ten ma na celu eliminację z wody cząsteczek amoniaku i soli amonowych. Oba te procesy przeprowadzane są przy udziale odpowiednich szczepów bakterii, stąd więc bierze się w nazwie człon „biologiczna”. Powstające w procesie oczyszczania wody osady są transportowane i gromadzą się w komorze denitryfikacyjnej, skąd trzeba je usuwać. Jest to jednak czynność, którą powtarza się stosunkowo rzadko (nie rzadziej niż raz w roku). Warto wiedzieć, że aby proces oczyszczania ścieków przebiegał sprawnie, potrzebne jest dostarczanie bakterii w formie gotowych preparatów co jakiś czas, a to z powodu dużego nasycenia dzisiejszej żywności związkami chemicznymi, które powodują zamieranie flory bakteryjnej. Powstała w procesie oczyszczania woda może być odprowadzona do środowiska naturalnego (rowy melioracyjne, cieki wodne) lub wykorzystana powtórnie do niektórych prac gospodarczych (podlewanie trawników).

Przeczytaj również: Przydomowa oczyszczalnia ścieków czy szambo?