EKO-BIO czy EKO-ODR? Co wybrać?

animacja domu

Osoby planujące zakup przydomowej oczyszczalni ścieków na swoją działkę nie raz zastanawiają się, czy powinny zdecydować się oczyszczalnię biologiczną EKO-BIO, czy może raczej wybrać oczyszczalnię ekologiczną EKO-ODR. Oba rozwiązania mają swoje wady i zalety. Warto przyjrzeć się im bliżej.

Oczyszczalnia EKO-BIO

Przede wszystkim należy zastanowić się nad różnicą pomiędzy dwoma rodzajami oczyszczalni. Finalnym produktem po oczyszczeniu ścieków jest woda w II klasie wartości. Jednak w obu oczyszczalniach inaczej przekazuje się ją do środowiska. Oczyszczalnie EKO-BIO umożliwiają magazynowanie powstałej wody, dzięki czemu da się ją ponownie wykorzystać. Woda może przydać się do podlewania terenu, czy zasilać oczko wodne. Jest to bardzo ekologiczne rozwiązanie, dzięki któremu właściciele domu mogą oszczędzać wodę z kranu. Oczyszczalnia EKO-BIO jest też dzięki temu wspaniałym rozwiązaniem dla działek z obfitymi, wysoko położonymi wodami gruntowymi. Woda nie musi dostawać się bezpośrednio do gruntu, dzięki czemu można uniknąć zalania działki. Tę oczyszczalnię instaluje się też często na małych działkach, gdzie nie udałoby się zachować wymaganych prawnie odległości drenażu od granicy działki czy drzew.

Oczyszczalnia EKO-ODR

Przydomowa oczyszczalnia ekologiczna typu EKO-ODR odprowadza wodę bezpośrednio do gruntu (po przesączeniu się przez warstwę drenażu). To rozwiązanie sprawia, że wody nie można ponownie wykorzystać. Jest jednak o wiele prostsze i bardzo wygodne. Na działkach suchych znacząco poprawia właściwości użytkowe gruntu. Z kolei na działkach o niskiej wodoprzepuszczalności lepszym wyborem będzie oczyszczalnia EKO-BIO. Wodoprzepuszczalność w dużym uproszczeniu oznacza, ile wody może wchłonąć metr kwadratowy ziemi w ciągu doby. Jeśli jest ona niska, ziemia może nie poradzić sobie ze wchłonięciem dodatkowej wody z oczyszczalni. Dlatego oczyszczalnie EKO-ODR instaluje się raczej na działkach, gdzie dominuje żwir i piasek. Tam, gdzie pojawia się glina, niezbędny jest wydłużony drenaż rozsączający. Czasami jednak nawet on nie jest wystarczający i wtedy należy pomyśleć o oczyszczalni EKO-BIO. W skrajnych przypadkach, na działkach iłowych o bardzo niskiej wodoprzepuszczalności najlepszym rozwiązaniem będzie oczyszczalnia EKO-BIO ze studnią chłonną lub zbiornikiem retencyjnym, lub odprowadzeniem do otwartego cieku wodnego.