Czy to prawda, że używanie biologicznej oczyszczalni ścieków typu EKO-BIO wymusi na mnie całkowitą zmianę stylu życia?

animacja domu

Nie, to absolutnie nieprawda. To jeden z mitów krążących wokół przydomowych oczyszczalni ścieków. Prawda jest taka, że użytkownicy przydomowych oczyszczalni ścieków muszą przestrzegać jedynie kilku prostych i nieabsorbujących zasad, aby ich oczyszczalnie działały absolutnie prawidłowo przez wiele lat.

Oto kilka z nich:

  • należy pamiętać o regularnym wybieraniu osadu – nie rzadziej niż raz na 9 miesięcy do roku,
  • nie należy do kanalizacji wprowadzać materiałów z tworzyw sztucznych (takich jak torebki plastikowe, opakowania po kosmetykach czy środkach higieny osobistej) – nie ulegają one łatwemu rozkładowi,
  • nie wolno do oczyszczalni odprowadzać skroplin z kondensacyjnego pieca C.O.,
  • nie należy do oczyszczalni odprowadzać wody opadowej z rynien – ze względu na ryzyko przepełnienia, a w konsekwencji wypłukania złoża biologicznego w czasie opadów,
  • na etapie budowy i montażu, należy bezwzględnie pamiętać o zachowaniu drożności i właściwej średnicy tzw. Wentylacji wysokiej w pionie kanalizacyjnym.

Zobacz także: Jak obliczyć koszt zakupu i instalacji oczyszczalni biologicznej?