Czy to prawda, że używanie biologicznej oczyszczalni ścieków typu EKO-BIO wymusi na mnie całkowitą zmianę stylu życia?

faq

Nie, to absolutnie nieprawda. To jeden z mitów krążących wokół przydomowych oczyszczalni ścieków. Prawda jest taka, że użytkownicy przydomowych oczyszczalni ścieków muszą przestrzegać jedynie kilku prostych i nieabsorbujących zasad, aby ich oczyszczalnie działały absolutnie prawidłowo przez wiele lat. Oto kilka z nich:

– należy pamiętać o regularnym wybieraniu osadu – nie rzadziej niż raz na 9 miesięcy do roku,

– nie należy do kanalizacji wprowadzać materiałów z tworzyw sztucznych (takich jak torebki plastikowe, opakowania po kosmetykach czy środkach higieny osobistej) – nie ulegają one łatwemu rozkładowi,

– nie wolno do oczyszczalni odprowadzać skroplin z kondensacyjnego pieca C.O.,

– nie należy do oczyszczalni odprowadzać wody opadowej z rynien – ze względu na ryzyko przepełnienia, a w konsekwencji wypłukania złoża biologicznego w czasie opadów,

– na etapie budowy i montażu, należy bezwzględnie pamiętać o zachowaniu drożności i właściwej średnicy tzw. Wentylacji wysokiej w pionie kanalizacyjnym.