Czym różni się oczyszczalnia ekologiczna od oczyszczalni biologicznej?

animacja domu

Oczyszczalnia ekologiczna zwana także szambem ekologicznym lub oczyszczalnią drenażową jest zbiornikiem ,,starego typu’’. Oczyszczanie beztlenowe zachodzi w zbiorniku a oczyszczanie tlenowe w koniecznym drenażu. Skutkiem jest brak możliwości odzyskania oczyszczonej wody.

Warunkiem zamontowania tego typu oczyszczalni są przepuszczalne grunty (piach, żwir). W złych warunkach szynko się zakolmatuje i trzeba będzie wymienić drenaż.

wizualizacja pojemników na wodę

Oczyszczalnia biologiczna jest zbiornikiem 5-komorowym z napowietrzaniem złoża aktywnego. Dzięki temu oczyszczanie tlenowe i beztlenowe zachodzi w zbiorniku. W tego typu rozwiązaniach oczyszczoną wodę można ponownie wykorzystać np. do podlewania  ogrodu. Nie jest konieczne stosowanie drenażu rozsączającego. Oczyszczony ściek możemy również odprowadzić do studni chłonnej lub cieku wodnego.

Zobacz również: Czy mogę przenieść oczyszczalnię biologiczną eko-bio w inne miejsce?

wizualizacja działania pojemników