Mam już zamontowaną oczyszczalnię biologiczną EKO-BIO, ale chcę ją przenieść w inne miejsce, czy mogę to zrobić?

faq

Oczywiście, jeśli tylko “nowe miejsce” będzie spełniać ogólne warunki do montażu przydomowych oczyszczalni ścieków, określone w ustawach “Prawo Budowlane” i “Prawo Wodne”, tak jak przedstawia to rysunek poniżej.

Mam już zamontowaną oczyszczalnię biologiczną EKO-BIO, ale chcę ją przenieść w inne miejsce, czy mogę to zrobić?