Montaż oczyszczalni biologicznej to konieczność uzyskania wielu pozwoleń, proces długotrwały i żmudny, czy to prawda?

animacja domu

Nie, to kolejny mit. W rzeczywistości cała procedura (przebiegająca w trybie zgłoszenia) nie powinna zająć więcej niż miesiąc. Poniżej przedstawiamy przykładowe kroki, które należy podjąć w celu montażu oczyszczalni ścieków. Prosimy jednak pamiętać, że w różnych regionach kraju procedura ta może się nieznacznie różnić od przedstawionej.

  • na pobraną z Wydziału Geodezji właściwego Starostwa mapkę sytuacyjno-wysokościową nanosi się (odręcznie, wraz z opisami elementów) schemat przyłączenia oczyszczalni począwszy od budynku, poprzez osadnik gnilny aż po odprowadzenie wody poprzez drenaż rozsączający, studnię chłonną lub inne rozwiązanie.
  • Sporządzić (wypełnić) zgłoszenie budowy oczyszczalni ścieków.
  • Przygotować poświadczenie własności działki, na której będzie instalowana oczyszczalnia. Odpowiednie dokumenty można pobrać z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa.
  • Dołączyć folder DTR montowanej oczyszczalni. ( można je pobrać tutaj)
  • W Wydziale Budownictwa odpowiedniego Starostwa złożyć zebrane dokumenty.
  • Jeśli Starostwo w ciągu 21 dni nie wyrazi sprzeciwu, oznacza to wyrażenie zgody, wówczas można rozpocząć budowę, a w ciągu 14 dni od rozpoczęcia budowy, zawiadomić właściwe Starostwo o tym fakcie.

Zdarza się, że Starostwo wymaga projektu, wówczas należy:

  • wykonać pełne badania gruntu,
  • zlecić architektowi z ważnymi uprawnieniami projektowymi przygotowanie projektu oczyszczalni,
  • dostarczyć projekt wraz z wymaganymi uzgodnieniami odpowiednich organów (np. ZUD).

Jeśli zużycie wody w obiekcie, gdzie ma być zainstalowana oczyszczalnia przekracza 7 m3 na dobę, należy wystąpić o sporządzenie operatu wodno-prawnego i wydanie odpowiedniego pozwolenia.

Zapraszamy do kontaktu, chętnie wyjaśnimy wszelkie pytania i wątpliwości związane z procedurami prawnymi.

Sprawdź również: Czy to prawda, że używanie biologicznej oczyszczalni ścieków typu eko-bio wymusi na mnie całkowitą zmianę stylu życia?